TVRadyo

Hürriyet'in vergi cezasının yürütmesi durduruldu

Hürriyet

IMKB'nin kamuoyunu aydınlatma platformunda yayınlanan bildiriye göre, Hürriyet Gazetecilik A.Ş.'ye geşen 30,895 milyon TL'lik vergi cezasının yürütmesi durduruldu

29 Ocak 2011 Cumartesi, 15:45 Güncelleme: 29 Ocak 2011 Cumartesi, 15:45

KAP'ta açıklanan bildiride, Hürriyet Gazetecilik A.Ş., aşağıdaki beyana yer vermiştir:

"Daha önce kamuya açıkladığımız üzere; bağlı bulunduğumuz Vergi Dairesi tarafından Şirketimize 2004, 2005 ve 2006 hesap dönemlerine ilişkin olarak tebliğ edilen 12.292.166,-TL vergi aslı, 18.603.250,-TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 30.895.416,-TL tutarındaki vergi/ceza ihbarnamelerinin terkini amacıyla açılan davaların bir kısmı lehimize (vergi ve ceza dahil toplam 11.277.885,-TL), bir kısmı aleyhimize (vergi ve ceza dahil toplam 6.906.633,-TL), sonuçlanmış olup, aleyhimize sonuçlananların bir kısmının da (vergi ve ceza dahil toplam 4.435.303,-TL) yürütmesi durdurulmuştur.

Daha önce lehimize sonuçlandığı açıklanan ve Vergi Dairesi tarafından itiraza konu edilen dava tutarlarından (vergi ve ceza dahil toplam 11.277.885,-TL) 7.005.646,-TL'lik bölümü ile ilgili itirazın Danıştay tarafından değerlendirildiği ve 2.054.758 TL'lik kısmının ise yürütmesinin durdurulduğu öğrenilmiştir. Yürütmesi durdurulan davaların esastan görüşülmesine ise ayrıca devam edilmektedir."

Yukarı