TVRadyo
Abdurrahman Yıldırım
Abdurrahman Yıldırım

BÜYÜME TAMAMDIR

 

Dört yıl aradan sonra ekonomide en iyi mayıs ayını yaşıyoruz. 2013 Mayıs’ı Türk ekonomisinin pek çok göstergesiyle tepe noktası yaptığı tarihti. Bu kredi notunun yatırım yapılabilir düzeye çıktığı, üçüncü köprünün ve üçüncü havalimanının temelinin atıldığı aydı. Aradan tam dört yıl geçti, yatırım yapılabilir notunu kaybettik. 2016’nın 3. çeyreğinde ekonomi daraldı. Ama 4. çeyrekte toparlandık. Referandum etkisiyle kamusal harcamalarının ve özel sektör teşviklerin etkisiyle canlanma artarak devam ediyor. Notu kaybetmiş olmamıza rağmen ekonomi bu mayıs ayında adeta kalkışa geçti.

Kalkışa geçmede en etkili faktör, özel sektöre büyük teşviklerin verilmesi, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 180 milyar lirayı geçen kredi açılması etkili oldu. Hem şirketler kesimindeki hem bankalar tarafındaki stresi büyük ölçüde aldı. Güven artışının en önemli kaynağı bu.

Etkili olan bir faktör referandumla siyasi belirsizliğin bir ölçüde geride kalması. Sandıktan çıkan sonuçlara göre erken genel seçim ihtimalinin zayıflaması siyasi belirsizliği zayıflatan bir olgu.

Kentlerdeki büyük terör olaylarının azalması da bütün bu ekonomik ortama ve genel gidişatın iyileşmesine pozitif katkı yapıyor. Turizm sektöründe iki yılın ardından nisanda yeniden turist artışı yakalanmasında yılbaşından bu yana kayda değer terör olayının yaşanmaması da etkili olabilir. Havayolu şirketlerinde doluluk oraları artışa geçti ve bilet fiyatları yükseliyor

İhracat büyümeye pozitif katkı vermeye başladı. Yılın ilk çeyreği için Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ihracatın büyümeye yüzde 1.5 seviyesinde katkı vereceğini söyledi. İkinci çeyrekte de ihracat artışı devam ediyor. İhracat artışı, dışarıdan sermaye girişinin sürmesi, üretici ve tüketici güveninin son dönemin en yüksek düzeyine çıkması, sanayide büyümenin son dört yılın tepe noktasına varması ile büyümede güçlü bir ivmenin yakalandığı görülüyor. Bu haliyle bize yetecek büyümenin yakalandığını tahmin ediyoruz. Daha fazlası ithalat artışı yoluyla cari açık ve yükselen enflasyon olarak bize geri dönebilir.

Dışarıdan para geliyor

Bu ılın beş ayında hisse senetleri ve devlet iç borçlanma senetlerine gelen yabancı kaynak tutarı 7.2 milyar dolara vardı. Para piyasası ve swaplara gelen parayla tutar 20 milyar doları buluyor. Şirketlerin ve bankaların borçlarını yenilemesinde ise sorun yok. Bütün bunlar da küresel likidite ortamının beklenenin ötesinde elverişli olmasıyla gerçekleşiyor.

İhracat artıyor

Dün açıklanan TİM mayıs ayı ihracatı artışın yüzde 15.8’e ulaştığını gösterdi.Bu artışın otalamayı yükseltmesiyle yılın 5 aylık ihracat artışı yüzde 11.3’e çıkarken, son bir yıllık artışı da yüzde 4.3’e ulaştı. İhracat da iki yıllık gerileme döneminin ardından bu yıl dünya ekonomisinin canlanmaya başlamasıyla yeniden ivmelendi.

Sanayi canlanıyor

Dün açıklanan mayıs ayı sanayi kesiminin Satınalma Endeksi 53.5 düzeyine yükselerek Aralık 2013’ten sonra en güçlü iyileşmenin yaşandığına işaret ediyor. Endeksin 50 değerinin üzerinde olması sanayinin büyüdüğünü gösteriyor. İhracat artışı yanında canlanan iç talep sanayi üretimi artırdı. Üretim artışı da büyümenin en büyük lokomotif gücü.

Tüketİcİ ve üretİcİ güvenİ yükseldİ

TÜİK’in ve BloombergHT’nin endekslerine göre tüketici güveni mart sonrasında toparlanıyor. Tüketici güveninin artışı büyümenin en büyük belirleyicisi. Çünkü GSYH’nın yüzde 60’ı tüketimden geliyor. Tüketici güveninin yükselmesinde de, döviz kurlarının sakinleşmesi ve terör ortamının durulması önemli. İhracatın pozitif etkisi yanında yurtiçi tüketim artışı büyümeyi destekleyici yönde seyrediyor. Bütün bunlar, son çeyreklerin en yüksek büyümesini yakalamaya doğru gittiğimizi düşündürüyor.

SONUÇ: “Aklını iyi kullananlara talih yardım eder.” Euripides

 

ÖNE ÇIKAN HABERLER
Yukarı