TVRadyo
Güntay Şimşek
Güntay Şimşek

İhale cephelerinden haber var...

 

Sağlık Bakanlığı’nın geçen ay yapmış olduğu hava ambulans ihalesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu ay yapılacak hafif raylı sistem ihalesi hakkında bazı detayları bu köşeden paylaşmıştım. Özeti şuydu:

1) İhale şartnameleri iyi hazırlanmıyor, istendiğinde iptal edilmeye müsait esnek maddeler konuyor. Hava ambulansı ihalesi gibi...

2) Ülkemiz sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak, katma değer üretecek ve dış ticareti azaltacak şekilde kamu ihaleleri yapılmıyor. Birçoğunda yerli şirketlere milli tuzaklar kuruluyor. Raylı sistem ihalelerine bakıldığında, daha önce İzmir’de ve Ankara’da TCDD’de düşülen hataya Antalya’da bu ay yapılacak ihalede de düşülmesin. Zira bu haliyle yarış 2 yabancı şirket arasında geçecek gibi görünüyor.

Önce Antalya Belediyesi’nden gelen açıklamaya bakalım:

“Öncelikle belirtmek isteriz ki, bir kamu kuruluşu olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi tüm iş ve işlemlerini ‘hukuk devleti’ prensibine tam bir bağlılıkla mevzuata uygun olarak gerçekleştirmektedir. Bu cümleden olarak yaptığı tüm ihalelerde eşit rekabete açık, şeffaflık prensibine uygun olarak davranmaktadır. Aynı şekilde hafif raylı sistem araç alım ihalesi de herkesin katılabileceği, eşit yarışabileceği şekilde mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır.

Kuşkusuz ki, yerli üretimi teşvik etmek, ithalatı azaltmaya çalışmak ve dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak hepimizin görevidir. Bu nedenle mevzuatta da bazı düzenlemeler bulunmaktadır. Sözü geçen ihalede mevzuat doğrultusunda yerli malı kullanımına fiyat avantajı uygulaması yapılmıştır. Yanı sıra fiyat dışı unsurlara da fiyat avantajı uygulanmıştır. Yasal şartları yerine getiren firmalar bu boyuttaki bir ihale için çok önemli bir fiyat avantajına sahip olabilecektir.

Bununla birlikte, kamu kaynağının kullanıldığı bu gibi durumlarda idarecilere çok büyük sorumluluk yüklenmiştir. Kullanılan para halkın parasıdır. En iyi malı en ucuza almak ana hedeftir. Burada bir yandan yerli üretimi teşvik edici düzenlemeler yaparken diğer yandan eşit ve rekabetçi bir katılımla ihale yapıp en düşük bedelle alım yapma kriterlerini adil bir şekilde düzenleme zorunluluğu vardır.

İşte bu nedenle yazılarınızda bahsettiğiniz ihalede hem yerli üretimi teşvik edici çok önemli sayılabilecek bir fiyat avantajı sağlanmış ve diğer yandan tüm firmaların katılıp adil yarışabileceği düzenlemeye gidilmiştir.

Yarışın iki yabancı firma arasında geçeceği iddiasını neye dayandırdığınızı bilemiyoruz. Ancak buna imkân verecek bir düzenleme kesinlikle söz konusu değildir. Hazırlanan şartname yerli-yabancı tüm firmalara açıktır. Yerli malı kullanımına önemli bir fiyat avantajı sağlanmıştır.

Bu hattımız 2016 Nisan ayında başlayacak olan EXPO 2016 için yapılmaktadır. Nisan ayında başlayacak olması nedeniyle araçların teslimi için çok kısıtlı bir süre söz konusu olmuştur. Bu nedenle ihalemiz mevcut şartlar doğrultusunda hazırlanmıştır.”

İhale 25 Ağustos’ta. Kısa zaman dilimine sıkıştırılarak yabancıların avantajlı hale getirildiği Antalya’daki neticeyi beraber göreceğiz.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar’dan gelen cevaba da göz atalım.

“Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının zamanında karşılanması için yapılan uçak ambulans ihalesi 2 kısımda gerçekleşmiş olup tamamı yerli istekli olan 7 firma katılmıştır. Birinci kısım ihale, en düşük teklifi veren (3.378 Euro) istekli lehine sonuçlanmış ve onaylanmıştır. İhaleye katılan diğer isteklilerin verdikleri teklifler idaremizce belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

İkinci kısım ihalede ise en düşük teklifi veren (2.638 Euro) istekli , 4734 sayılı KİK’nda belirtilen ‘EKAP’a kayıtlı olma zorunluluğunu yerine getirmediği için ihale dışı bırakılmak zorunda kalınmıştır.

İkinci kısımda en düşük ikinci teklifi veren istekli (3.497 $) ile en düşük teklifi veren istekli (‘EKAP’a kayıtlı olmayan) arasında toplamda yaklaşık 11 milyon 300 bin TL fiyat farkı olduğu tespit edilmiş olduğundan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 8. Maddesi’nde belirtilen ‘Her türlü kamu kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur’ hükmü çerçevesinde ihale iptal edilmiş olup, ihalenin yeniden yapılması kararına varılmıştır.

İhale iptal kararı alınırken ihalede gerçekleşen en düşük teklif dikkate alınarak, ihalenin yeniden yapılması halinde yine bu rakamlara ihalenin sonuçlanacağı öngörülerek ciddi bir kamu yararı sağlanması hedeflenmiştir.”

İkna olduğum bir açıklama değil. Ama uzatmanın da bir anlamı yok. Sorumluluk Sağlık Bakanlığı’nın...

Not: Vakıflar ve vakıf üniversiteleri konusuna yarın devam edeceğim.

 

ÖNE ÇIKAN HABERLER
Yukarı