TVRadyo

ADANA ADBGR ADNAC Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

09 Şubat 2010 Salı, 00:00 Güncelleme: 09 Şubat 2010 Salı, 00:00
Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Tarihi,Gündemi Ve Vekaletname Örneği Hakkında Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 09.02.2010 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009 Tarihi : 01.03.2010 Saati : 11.30 Adresi : CEYHAN YOLU ÜZERİ 12.KM Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Mart 2010 Pazartesi günü saat 11.30'da Ceyhan Yolu 12.Km. Adana adresindeki şirket merkezinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir. 30.01.2008 tarihli Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uygulama esasları konulu MKK 294 nolu Genel Mektubun 4. maddesinde "Hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılımı mümkün olmayıp, uygulamaya ilişkin sorumluluk ihraçcı şirketlere aittir. Genel kurula katılım başvurusu, hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben Merkezi Kaydi Sistem (MKS) Genel Kurul uygulamaları kullanılarak yapılabilecektir" denilmektedir. Bu çerçevede Hisseleri MKK nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız hesaplarına koyduracakları Genel Kurul Blokajı sonrası MKK dan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu ile başvurarak giriş kartlarını alacaklardır. Bu toplantılara bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın örneği aşağıda yazılı vekaletname ile vekil tayin etmeleri mümkündür. Şirketimizin 2009 yılı bilanço,kar ve zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları toplantı tarihinden 15 gün evvel Şirketimiz Merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz ederiz. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,saygı duruşu, 2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4. 2009 yılı Bağımsız Dış Denetim özet raporunun okunması, 5. 2009 yılı faaliyetleri ile 2009 yılı V.U.K. ve S.P.K. konsolide (UFRS) bilanço ve kar-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması,görüşülmesi ve onaylanması 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerinde yıl içinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı aklanmaları, 8. Esas Sözleşmenin 36 ncı maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre tespit edilen kar dağıtımının gerçekleştirilmesi hakkında karar verilmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası ile ilgili olarak ortaklara bilgi verilmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti, 10. Denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespiti, 11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca Şirket ile Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve Şirketimizin iştigal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması, 12. 2010 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu'nca seçilen şirketin onaylanması, 13. 2009 Yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması, 14. 2009 yılında 3.kişiler lehine verilen teminat , rehin ve ipoteklere ilişkin bilgi verilmesi, 15. Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında hissedarlara bilgi verilmesi, 16. Dilekler ve kapanış VEKALETNAME ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin 01 Mart 2010 Pazartesi günü, Ceyhan yolu üzeri 12. Km. Adana adresindeki Şirket Merkezinde saat 11.30'da yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..............................................................vekil tayin ediyorum. A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a)Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b)Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.) c)Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.) B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN Tertip ve serisi (Grubu) Numarası Adet-Nominal değeri Oyda imtiyazı olup olmadığı Hamiline-Nama yazılı olduğu ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI İMZASI ADRESİ NOT 1: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. 2:Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV.No:8 Tebliği uyarınca)
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 105.026 -0,88
USD/TRY 3,9249 0,13
EUR/TRY 4,6523 0,07
EUR/USD 1,1849 -0,02
FAİZ 14,21 -0,91
ALTIN/ONS 1.291,84 0,03
BRENT 63,36 -0,30
Yukarı