TVRadyo

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 31.03.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; - SPK Seri:XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolar üzerinden oluşan dönem karından ödenecek vergiler düşüldükten sonra ka

31 Mart 2009 Salı, 00:00 Güncelleme: 31 Mart 2009 Salı, 00:00
Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 31.03.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; - SPK Seri:XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolar üzerinden oluşan dönem karından ödenecek vergiler düşüldükten sonra kalan karın 13.716.499,00 TL ve Vergi Mevzuatına göre oluşan dönem karından ödenecek vergiler düşüldükten sonra kalan karın 13.918.371,23 TL olduğu anlaşıldıktan sonra, SPK'nun 09.01.2009 tarih ve 1/6 sayılı kararına göre Seri:XI No:29 tebliğ hükümleri çerçevesinde tesbit edilen karın dağıtılması hususunun görüşüldüğü ve Yönetim Kurulu önerisinin paralelinde, 2008 takvim yılı karından; a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi uyarınca vergi sonrası kar üzerinden 40.815,41 TL I. tertip yedek akçe ayrılmasına, b) Hisse senedi sahiplerine ödenmiş sermayenin %58'i oranında toplam brüt 4.567.500 TL, net 3.882.375 TL temettü dağıtılmasına, böylece 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden brüt 0,58 TL (%58), net 0,493 TL (%49,3) temettünün 29.05.2009 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına, c) Kalandan 539.278 TL Yönetim Kurulu Üyelerine kar payı ödenmesine, d) Hissedarlara ve Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılmasına karar verilen kar payları üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi uyarınca 471.302,80 TL II.tertip yedek akçe ayrılmasına, e) Kalan karın fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına, - Yönetim Kurulu Üyeliklerine Tuncay Özilhan, İbrahim Yazıcı, Süleyman Vehbi Yazıcı, Nilgün Yazıcı, Gülşen Yazıcı, Tülay Aksoy, Salih Metin Ecevit, Erdal Tunca, Rolf Schifferens, Anton Wolfgang Graf Von Faber-Castell'in 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, - Denetçiliklere Ahmet Bal, Hasan Karaağaç ve Mehmet Hurşit Zorlu'nun bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine, - Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasası bağımsız dış denetleme hakkındaki yönetmeliğin 14. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. bağımsız dış denetim şirketinin seçiminin onaylanmasına karar verildiği, - Şirket yönetimi tarafından ana sözleşmenin 36. maddesi uyarınca, vergi muafiyetini haiz Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na 775.000 TL bağışta bulunulduğu hakkında bilgi verildiği bildirilmiştir. Genel kurul toplantı tutanağı ile kar dağıtım tablosu ekte, kar dağıtım tablosu ayrıca internet sitemizin "Şirketler" bölümünde yayınlanmaktadır.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 105.026 -0,88
USD/TRY 3,9257 0,15
EUR/TRY 4,6531 0,09
EUR/USD 1,1849 -0,02
FAİZ 14,21 -0,91
ALTIN/ONS 1.291,84 0,03
BRENT 63,36 -0,30
Yukarı