TVRadyo

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 12.05.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır

12 Mayıs 2009 Salı, 00:00 Güncelleme: 12 Mayıs 2009 Salı, 00:00
"Şirketimizin 31 Mart 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar gereği 2008 yılı kar paylarının ortaklarımıza ödenmesine 29 Mayıs 2009 tarihinden itibaren başlanacaktır. Ödemeler 2, 3 ve 4'üncü tertip hisse senetlerine ait 6 nolu yeni pay alma kuponu ve 5, 6 ve 7'inci tertip hisse senetlerimize ait 2008 yılı kar payı kuponları karşılığında; * Gerçek kişi pay sahiplerine %58 brüt, %49,3 net olmak üzere 1 TL nominal tutarındaki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,493 TL, * Tam mükellefiye tabi kurumlar vergisi mükellefleri ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde eden Dar mükellefiye tabi kurum niteliğindeki pay sahiplerine de %58 brüt=net olmak üzere 1 TL nominal tutarındaki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,58 TL net kar payı ödenecek şekilde yapılacaktır. Kar payı dağıtımı, hisse senetlerimizin 2, 3 ve 4'üncü tertiplerinde kar payı kuponu tükendiğinden 6 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında; 5, 6 ve 7'inci tertip hisse senetlerimizde ise 2008 yılı kar payı kuponu karşılığında yapılacaktır. 2, 3 ve 4'üncü tertip hisse senetlerinin 6 nolu yeni pay alma kuponları 2008 yılı kar payı dağıtım işlemlerinde kullanılacağından 5, 6 ve 7'inci tertip hisse senetlerimizin üzerinde bulunan 6 nolu yeni pay alma kuponları söz konusu uygulama nedeniyle iptal edilecek olup, hisse senedi sahiplerinin yapacakları başvurularda 5, 6 ve 7'inci tertip hisse senetlerinin 6 nolu yeni pay alma kuponlarını da iptal edilmek üzere ibraz etmeleri gerekmektedir. Ortaklarımızın 2008 yılına ait kar payını alabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 294 sayılı Genel Mektubu ve SPK'nın Geçici 6. maddesi uyarınca hisse senetlerini, ilgili kurum ve kuruluşlarda kaydileştirmiş olması gerekmektedir. Hisse senetlerini kaydileştirmiş olan ortaklarımızın kar payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığıyla aracı kuruluşlarda bulunan hesaplarına otomatik olarak yatırılacaktır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyerek ellerinde fiziki olarak bulunduran pay sahipleri ise kaydileştirme işlemleri sonrasında kar paylarını alabileceklerdir. Tam ve dar mükellefiyete tabi tüzel kişiler, kar payı almak üzere yapacakları müracatta mükellefiyet bilgilerini aracı kuruma ibraz etmekle yükümlüdürler. Kaydileşirme işlemi Alternatif Yatırım A.Ş.'nin aşağıda belirtilen adreslerinde gerçekleştirilebilir. Alternatif Yatırım A.Ş. Genel Müdürlük, Elmadağ-İstanbul Ankara Şubesi, Çankaya-Ankara Adana Acentası, Seyhan-Adana Bu işlemlerle ilgili duyuru 14.05.2009 tarihinde Akşam ve Ulus Gazetelerinin Türkiye Baskısında ilan edilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Sayılı Tebliğinin 19'uncu maddesinde belirtildiği üzere; ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilemeyen kar payı bedellerinin dağıtım tarihinden itibaren 5 yılda zaman aşımına uğrayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunulur."
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.240 -0,69
USD/TRY 3,8760 0,34
EUR/TRY 4,5694 0,42
EUR/USD 1,1790 0,17
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.292,41 1,08
BRENT 62,72 2,22
Yukarı