TVRadyo

Afm Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 18.05.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 2005 yılı konsolide vergi sonrası net karı 1.034.8

18 Mayıs 2006 Perşembe, 00:00 Güncelleme: 18 Mayıs 2006 Perşembe, 00:00
Afm Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 18.05.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 2005 yılı konsolide vergi sonrası net karı 1.034.819 YTL'dir. Seri:XI, No:25 sayılı tebliğ kapsamında konsolidasyona dahil bağlı ortaklık genel kurulu henüz yapılmamışsa da, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, daha düşük olması sebebiyle konsolide vergi sonrası net karın, kar dağıtımına esas alınmasına, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolara göre net dağıtılabilir kar olan 988.836,81 YTL'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtım esaslarına ilişkin tebliğlerine uygun olarak yasal kayıtlardan karşılanabilir kısmı olan 873.661,62 YTL'sinin aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasına; Birinci Temettü Payı: 296.651,04 YTL İkinci Temettü Payı: 558.906,63 YTL II.Tertip Yasal Yedek: 18.103,95 YTL Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara, 1 YTL nominal değerli beher hisseye %6,342 brüt nakit temettü (0,06342 YTL), diğer hissedarlara %6,342 brüt (0,06342 YTL) ve %5,708 net (0,05708 YTL) nakit temettü ödenmesine, Temettünün 31 Mayıs 2006 Çarşamba günü tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği'nin 9.maddesi kapsamında 2006 yılında temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi; temettü avansı dağıtılması halinde 2006 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, dağıtılan temettü tutarının bir önceki yıla ait bilançoda yer alan Olağanüstü Yedek Akçelerden mahsup edilmesine, Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine 3 yıl görev yapmak üzere Ahmet Adnan Akdemir, Mehmet Berent Akdemir, Yalçın Selgur ve Paolo Zapparoli'nin seçilmelerine, Şirket murakıpları olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Coşkun Saatçioğlu ve Ali İhsan Özgür Çilingir'in seçilmelerine, Şirketin 2006 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu, Başaran Nas Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin onaylanmasına karar verildiği, Aynı gün yapılan A ve B Grubu İmtiyazlı Ortaklar Genel Kurul Toplantılarında ise genel kurulda karara bağlanan temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hususunun onaylandığı, bildirilmiştir. Genel kurul toplantı tutanakları ekte yayınlanmaktadır.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 109.666 1,40
USD/TRY 3,8837 -0,08
EUR/TRY 4,5783 -0,05
EUR/USD 1,1784 0,05
FAİZ 13,47 0,30
ALTIN/ONS 1.253,40 0,04
BRENT 63,31 1,39
Yukarı