TVRadyo

Afm Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 20.04.2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, -Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolara göre net dağıtılabilir kar olan 2

20 Nisan 2007 Cuma, 00:00 Güncelleme: 20 Nisan 2007 Cuma, 00:00
Afm Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 20.04.2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, -Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolara göre net dağıtılabilir kar olan 2.590.140,00 YTL'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtım esaslarına ilişkin tebliğlerine uygun olarak yasal kayıtlardan karşılanabilir kısmı 1.514.070,58 YTL'nin aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasına, Birinci Temettü Payı 302.814,12 YTL, İkinci Temettü Payı 1.073.613,69 YTL, II. Tertip Yasal Yedek 137.642,78 YTL Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara 1 YTL nominal değerli beher hisseye %10,203 brüt (0,10203 YTL) nakit temettü, diğer hissedarlara %10,203 brüt (0,10203 YTL) ve %8,673 net (0,08673 YTL) nakit temettünün 01 Mayıs 2007 tarihinden itibaren dağıtılmasına karara verildiği, -Şirket ana sözleşmesinin 2, 6, 8. maddelerinin değiştirilmesi ve geçici 1. maddenin iptali ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2007 tarih ve 7860 sayılı ön izni ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2007 tarih ve 2526 sayılı ön izni ile onaylanan tadil metninin aynen kabul edildiği, -Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği'nin 9. maddesi kapsamında 2007 yılında temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve temettü avansı dağıtılması halinde 2007 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumunda dağıtılan temettü tutarının bir önceki yıla ait bilançoda yer alan Olağanüstü Yedek Akçelerden mahsup edilmesine karar verildiği, -Şirket murakıplığına 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Coşkun Saatçioğlu ve Ali İhsan Özgür Çilingir'in seçildiği, -Şirket'in 2007 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylandığı, -Aynı gün yapılan A ve B Grubu İmtiyazlı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantılarında ise ana sözleşmenin 2, 6, 8. maddelerinin değiştirilmesi ve geçici 1. maddenin iptaline ilişkin tadilin kabul edildiği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı tebliği'nin 9. maddesi kapsamında 2007 yılında temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve temettü avansı dağıtılması halinde 2007 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumunda dağıtılan temettü tutarının bir önceki yıla ait bilançoda yer alan Olağanüstü Yedek Akçelerden mahsup edilmesine karar verildiği bildirilmiştir. Genel Kurul toplantı tutanakları ekte yayınlanmaktadır.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 108.799 0,81
USD/TRY 3,8300 -0,14
EUR/TRY 4,5148 -0,02
EUR/USD 1,1785 0,10
FAİZ 13,35 0,15
ALTIN/ONS 1.249,92 0,11
BRENT 63,36 -0,06
Yukarı