TVRadyo

Çelebi Hava Servisi A.Ş

04 Ocak 2010 Pazartesi, 00:00 Güncelleme: 04 Ocak 2010 Pazartesi, 00:00
'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu ; Şirketimizin %49.994 oranında iştiraki bulunan Çelebi IC Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin ("Çelebi IC") 29.12.2009 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karardan hareketle; Çelebi IC'nin tamamı ödenmiş 33.000.000. (Otuzüçmilyon) TL tutarındaki sermayesinin - 383.584,99 (Üçyüzseksenüçbinbeşyüzseksendört lira doksandokuz kuruş) TL'nın Çelebi IC bilançosunda yeralan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından ve 10.620.661 (Onmilyonaltıyüzyirmibinaltıyüzaltmışbir) TL'nın ise yine Çelebi IC bilançosunda yeralan 2. Tertip Yasal Yedek Akçelerden karşılanması ve - 34,01 (Otuzdört) TL'nın ise nakit karşılığı, artırılması suretiyle 44.004.280 (kırkdörtmilyondörtbinikiyüzseksen) TL'na yükseltilmesine karar verildiğinden, Şirketimizin Çelebi IC'nin mevcut sermayesindeki hissesine isabet eden nakit karşılığı artırılan 17 (Onyedi) TL tutarındaki Rüçhan Hakkımızın kullanılarak artırılan sermayeye iştirak edilmesine ve bu meblağın sermaye artırımına iştirak edilen şirketin Ana Sözleşme hükümlerine ve Yönetim Kurulu Kararlarına göre ödenmesine, bu hususların gerçekleştirilmesi için gerekli bilcümle iş ve işlemlerin yapılmasına mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 105.711 0,42
USD/TRY 3,9625 0,15
EUR/TRY 4,6568 0,23
EUR/USD 1,1752 0,12
FAİZ 14,31 0,21
ALTIN/ONS 1.284,01 0,27
BRENT 63,19 0,99
Yukarı