TVRadyo

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'nin 23.07.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır

23 Temmuz 2007 Pazartesi, 00:00 Güncelleme: 23 Temmuz 2007 Pazartesi, 00:00
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nun 23.07.2007 tarihli toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır; "İnşaat sektörünün içine girdiği hızlı ve pozitif gelişim dönemi içerisinde bağlı ortaklığımız konumundaki Çimbeton A.Ş.'de hazırbeton sektöründeki yerini daha da geliştirmiş ve bu dönem içerisinde ciddi aşamalar kaydetmiştir. Bu dönem, piyasadaki yoğun rekabet ortamının da etkileri ile Şirketlerin nakit ihtiyaçlarını da beraberinde getirmektedir. Tüm bu hususlar, mevcut şartlar ve gelecekte oluşabilecek muhtemel ihtiyaç ve ekonomik konjonktür çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş ve özellikle şirket değerinin korunması kaygısı da gözetilmek kaydı ile; a) Şirketimiz Çimentaş A.Ş. uhdesinde bulunan hamiline yazılı "B" grubu Çimbeton hisse senetlerinden 154.838,00 YTL nominal değerdeki hisse senetlerinin yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde dolaşıma sokulmasına ve 1 Haziran 2010 tarihine dek 3 yıllık bir süre içerisinde satılmasına, b) Yukarıda ifade olunan amaç ve ilkeler doğrultusunda, günün ekonomik ve piyasa koşulları da dikkate alınmak şartı ile, aracı kurum ve bankalar ile sözleşmeler akdetmeye, satış talimatları vermeye, satış bedellerini şirket adına tahsil etmeye, işbu işlemlerle ilgili gerekli hertürlü iş ve işlemi icra ve ifa ile her türlü evrak, sözleşme, taahhütname, başvuru vs. evrakı imzaya, bu yetkileri çerçevesinde başka kişi veya kişilere tevkile, Yönetim Kurulu Başkanı&Murahhas Aza Walter Monteveccihi ile Murahhas Aza Mehmet Nazmi Akduman'ın münferiden yetkilendirilmelerine, İşbu karar ile, Şirketin nakit ihtiyaçlarının karşılanması konusunda acil ve toplu bir satış gerçekleştirilmesi amacı güdülmeyip, Murahhas Azaların Şirketin gelecekte oluşabilecek ihtiyaçları ve genel ekonomik koşullar ile ortakların çıkarlarını da gözeterek daha esnek hareket edebilmelerini temin amacı güdülmektedir."
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.240 -0,69
USD/TRY 3,8528 -0,60
EUR/TRY 4,5694 0,42
EUR/USD 1,1786 -0,03
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.292,41 1,08
BRENT 62,72 2,22
Yukarı