TVRadyo

Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır

28 Nisan 2008 Pazartesi, 00:00 Güncelleme: 28 Nisan 2008 Pazartesi, 00:00
"Şirketimiz Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.'nin 2007 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 25.04.2008 günü saat 16.00'da yapılmış, toplantı gündeminde yer alan konular görüşülmüş; 1) 2007 yılı hesap ve işlemleri oybirliği ile onaylanarak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri 2007 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı oybirliği ile ibra edilmişlerdir. 2) Şirket Yönetim Kurulu'nca 2 hesap dönemi için (Price Waterhouse Coopers) Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan Bağımsız Dış Denetim Sözleşmesi oybirliğiyle onaylandı. 3) 2007 yılı karı konusunda yapılan görüşmeler sonucunda, Yönetim Kurulu'nun teklifinde yer alan şekilde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı tebliği çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uyarınca hazırlanan mali tablolarda kar oluşmakla birlikte; aynı sisteme göre geçmiş yıllar zararının bulunması sebebiyle, SPK'nın 30.12.2003 tarih ve 66/1630 sayılı kararı uyarınca "mali tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan, geçmiş yıllar zararında izlenen tutarın Kurul'un kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması esastır." kararı uyarınca, 2007 yılı karının dağtılmayarak geçmiş yıl zararlarından mahsubuna oybirilği ile karar verildi. 4) Yönetim Kurulu üye sayısının 5, görev süresinin 3 yıl olmasına oybirliğiyle karar verildikten sonra yapılan seçim sonucunda; Walter Montevecchi (Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'ni temsilen) Francesco Caltagirone (Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'ni temsilen) Fabio Gera (Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'ni temsilen) Mario Ciliberto (Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'ni temsilen) Riccardo Nicolini (Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'ni temsilen) oybirliğiyle Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildiler. 5) Denetim Kurulu üye sayısının 2, görev süresinin 3 yıl olmasına oybirliğiyle karar verildikten sonra yapılan seçim sonucunda; Haluk Recai Köse ve Kayhan Karabayır Denetim Kurulu üyeliklerine oybirliğiyle seçildiler. 6) Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları toplantı için brüt 500 YTL, Denetçilerden her birine yıllık 3.500 YTL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 7) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK 334 ve 335. maddelerinde belirlenen işleri yapabilme konusunda oy birliği ile izin verilip, 2007 yılı bağış ve yardımları konusunda Genel Kurul'a açıklama yapıldıktan sonra Gündem'de görüşülecek madde kalmadığından toplantıya son verildi." Ekte yayınlanmakta olan genel kurul toplantı tutanağında; "2007 yılı bağış ve yardımlarının 41.398,23 YTL olup, satış hasılatına oranının %0,037 (onbinde 3,7) seviyesinde olduğu" hususu da yer almaktadır. Kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin "Şirketler" bölümünde yayınlanmaktadır.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.240 -0,69
USD/TRY 3,8760 0,34
EUR/TRY 4,5694 0,42
EUR/USD 1,1790 0,17
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.292,41 1,08
BRENT 62,72 2,22
Yukarı