TVRadyo

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş.'nin 28.07.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır

29 Temmuz 2009 Çarşamba, 00:00 Güncelleme: 29 Temmuz 2009 Çarşamba, 00:00
"28.07.2009 tarihinde saat 16:44'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 28.07.2009 Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 200.000.000,00 Mevcut Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 75.749.968,00 Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 87.112.463,20 Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 11.362.495,20 Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 11.362.495,20 Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 15,00 Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) : 0,09 Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama : Yok Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama : --- Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama : --- Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : 0 Temettüden (TL) : 0 İç Kaynaklardan (TL) : 0 Yoktur : 0 Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 0 Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa) : Yoktur. 2008 yılının ikinci yarısında baş gösteren ve tüm dünyaya yayılan mali kriz, küresel bir genel ekonomik krize dönüşmüştür. Bu koşullarda, yaşanan ekonomik kriz karşısında bir yandan Şirket kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanımını sağlamak, diğer yandan kur ve faiz riskini azaltmak, borçluluk oranını düşürmek ve Şirketimizin mali yapısını güçlendirmek adına şirketimiz çıkarılmış sermayesinin aşağıdaki koşullarda nakden artırılmasına karar verilmiştir. Buna uygun olarak bugün yapılan şirket yönetim kurulu toplantısında; Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000-TL (İkiyüz milyon Türk Lirası) olan Şirketimiz Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası'nın 75.749.968 -TL. (Yetmişbeş milyon yediyüzkırkdokuz bin dokuzyüzaltmışsekiz Türk Lirası) olan mevcut çıkarılmış sermayesinin nakden 11.362.495,20 -TL (Onbir milyon üçyüzaltmışiki bin dörtyüzdoksanbeş Türk Lirası Yirmi kuruş) artırılarak 87.112.463,20 TL'na (Seksenyedi milyon yüzoniki bin dörtyüzaltmışüç Türk Lirası Yirmi kuruş) yükseltilmesine, Yapılacak sermaye artırımında beheri 1-Kuruş (Bir Kuruş) nominal değerdeki bir hissenin 8 Kuruş (Sekiz) emisyon primli olarak beheri 9 Kuruş'dan (Dokuz) satılmasına. Konu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurularak hisse senetlerinin halka arz izninin alınmasına karar verilmiştir."
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 105.699 -0,51
USD/TRY 3,8838 0,20
EUR/TRY 4,5642 -0,11
EUR/USD 1,1749 -0,35
FAİZ 13,83 0,73
ALTIN/ONS 1.291,09 -0,10
BRENT 62,58 -0,22
© haberturk.com
Yukarı