TVRadyo

Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin 20.08.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır

20 Ağustos 2009 Perşembe, 00:00 Güncelleme: 20 Ağustos 2009 Perşembe, 00:00
"20.08.2009 tarihinde saat 10:22'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır Konu: Rüçhan ve/veya Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 100.000.000,00 Mevcut Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 30.000.000,00 Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 40.000.000,00 Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 0 Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) : 0 Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama (varsa) : YOK Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : 10.000.000,00 İç Kaynaklardan (TL) : 1.520.890,33 Temettüden (TL) : 8.479.109,67 Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 33,33 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi : 24.08.2009 Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi : - Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Karşılığı : Kaydi pay verilecektir Satın Alma Taahhütnamesi Verenler (varsa) : YOK Artırılan Sermayeyi Temsilen İhraç Edilen Paylar İlk Defa Hangi Hesap Dönemi Karından Yararlanacak? : 2009 Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Bedelsiz Pay Dağıtımına İlişkin Duyurudur Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin; 8.479.109,67-TL'lık kısmı 2008 yılı karından, 292.175,82-TL'lık kısmı Enflasyona Göre Düzeltme Farkları hesabından, 1.228.714,51-TL'lik kısmı ise Olağanüstü Yedekler hesabından sermayeye eklenmesi suretiyle 30.000.000-TL'den 40,000,000-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nca 08.07.2009 tarih ve 21/593 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma Ortaklığımızın veya paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Ortaklarımızın artırılan 10.000.000-TL sermayeyi temsil eden paylardan, ellerindeki payların %33,33'ü oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır. İhraç edilen paylar 2009 hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanmakta olup, kar elde edilmesi halinde ilk kez 2009 yılının karından temettü verilecektir. BAŞVURU ŞEKLİ Bedelsiz pay alma işlemi 24/08/2009 tarihinde başlayacaktır. Bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması yoktur. Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri (sahip oldukları paylar Borsa'da işlem gören pay sahipleri ), bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır. Sahibi bulundukları hisse senetlerini henüz kaydileştirmemiş ortaklarımızın bedelsiz pay alma haklarını kullanabilmeleri, ellerindeki hisse senetlerinin MKK tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kayden izlenmeye başlanmasına (bu senetlerin kaydileştirilmesine ) bağlıdır. 31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra MKK' da kayden izlenmeye ve yönetime ilişkin haklar da MKK tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Ortaklarımızın hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre kaydileştirmeleri halinde, MKK' da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri,Borsada işlem görmeyecektir. Bunların yeniden Borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilerek MKK' da hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır."
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.078 0,77
USD/TRY 3,9474 -0,23
EUR/TRY 4,6484 0,05
EUR/USD 1,1775 0,32
FAİZ 14,34 0,42
ALTIN/ONS 1.288,20 0,59
BRENT 62,99 0,67
Yukarı