TVRadyo

Finans Finansal Kiralama A.Ş

28 Mayıs 2009 Perşembe, 00:00 Güncelleme: 28 Mayıs 2009 Perşembe, 00:00
ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.05.2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-738-6842 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Konu: Finans Finansal Kiralama A.Ş. hk. İlgi: 27.06.2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1081-10695 sayılı yazımız. İlgi'de kayıtlı yazımız ile East Capital Asset Management AB, Girifin International Umbrella Fund ile Charlamange Capital (IOM) Ltd. Şti. tarafından Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin sırasıyla E.2007/1624, 2007/463 ve E.2007/1501 sayılı dosyaları üzerinden Kurul Karar Organı'nın 06.12.2006 tarih ve 51/1447 sayılı kararının "National Bank of Greece S.A.'nın Finans Bank A.Ş. (Banka) sermayesinin % 46'sına tekabül eden hisseler ile Banka kurucu hisselerinin tamamını 18.08.2006 tarihinde devralması sonucu Seri: IV, No: 8 sayılı "Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 17'nci maddesi hükümleri uyarınca Banka'nın bağlı ortaklığı Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere çağrıda bulunmasında çağrıda bulunan tarafından Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin ortaklarına 1 YTL nominal bedelli pay için 3,97 YTL çağrı fiyatı belirlenmesinin olumlu karşılanmasına" ilişkin kısmının iptali talebiyle açılan davaların, Mahkemece kabul edilerek dava konusu Kurul kararının iptaline karar verildiği ile anılan kararlara karşı yasal süresi içinde yürütmenin durdurulması talebiyle Kurulumuzca temyiz başvurusunda bulunulacağı hususları, Borsanız Bülteninde ilan edilmek üzere Borsanıza bildirilmiştir. Sözkonusu Mahkeme kararlarının Kurulumuzca yürütmenin durdurulması talepli olarak temyiz edilmesi üzerine, Danıştay 13. Dairesi'nin sırasıyla E.2008/8185, E.2008/7846 ve E.2008/7920 sayılı dosyaları üzerinden yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Yüksek Mahkeme'nin 22.12.2008 tarihli kararlarıyla, ilk derece mahkemesi kararlarının bozulmasına, dosyaların yeniden bir karar verilmek üzere mahkemeye gönderilmelerine karar verilmiştir. Bu çerçevede, Danıştay 13. Dairesi'nin 21.05.2009 tarihinde Kurulumuza iletilen 22.12.2008 tarihli kararları işbu yazı ekinde Borsanıza gönderilmektedir. Bilgi edinilmesi ve gereği rica olunur. Bircan AKPINAR Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı"
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 104.895 -1,01
USD/TRY 3,9221 0,10
EUR/TRY 4,6514 0,43
EUR/USD 1,1849 0,23
FAİZ 14,21 -0,91
ALTIN/ONS 1.291,50 -0,05
BRENT 63,33 0,02
Yukarı