TVRadyo

Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

09 Mart 2010 Salı, 00:00 Güncelleme: 09 Mart 2010 Salı, 00:00
Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 09.03.2010 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2009 - 31.12.2009 Tarihi : 31.03.2010 Saati : 14:00 Adresi : İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere Cad. No:129 Finansbank A.Ş. Konferans Salonu FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 31.03.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1-Açılış, Başkanlık Divanı seçimi, 2-Başkanlık Divanına toplantı tutanağı imza etme yetkisi verilmesi, 3-2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine arzı, 4-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2009 yılı faalliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması, 5-2009 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar hakkında karar alınması 6-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.02.2010 tarih - 1712 sayılı yazısı ile ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 26 Şubat 2010 tarihli yazısı ile tasdik edilen Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin amaç ve konusu" başlıklı 5 inci, "Sermaye" başlıklı 7 nci, "Hisse senetlerinin tabi olduğu kayıt ve şartlar" başlıklı 8 inci maddeleri ile Geçici Maddenin tadil edilmesi hakkında karar alınması, 7-Denetçilerin sayısının ve görev sürelerinin belirlenerek yeni denetçi seçimi hakkında karar alınması, 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması 9-Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri uyarınca Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması, 10-2009 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi 11-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca 3. kişiler lehine Teminat, Rehin, İpotek verilip verilmediği hakkında bilgi verilmesi, 12-Dilek ve temenniler.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.240 -0,69
USD/TRY 3,8760 0,34
EUR/TRY 4,5694 0,42
EUR/USD 1,1790 0,17
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.292,41 1,08
BRENT 62,72 2,22
Yukarı