TVRadyo

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

12 Mart 2010 Cuma, 00:00 Güncelleme: 12 Mart 2010 Cuma, 00:00
Konu: Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği Özet Bilgi: Önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi : Önceki dönem finansal tablolarına ilişkin değişiklikler 31 Aralık 2009 tarihli finansal tablolar ve dipnotlara yansıtılmıştır. Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar : Bilanço, Maddi Duran Varlıklar (Not:9) ve Ertelenmiş Vergi (Not:20) Değişikliğin Nedeni : Matematiksel hata Değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi (varsa) : 485.096 TL (gider) Önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi Şirketimiz, önceki dönem finansal tablolarında SPK'nın "Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"'inin (Seri: XI, No:20) uygulanması kapsamında oluşturulan sabit kıymet defterinde yer alan maddi duran varlıkların maliyet ve amortisman tutarlarına dair matematiksel hatalar tespit etmiştir. Söz konusu hataların etkilerini UMS 8 "Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar" standardı uyarınca sunulan en erken dönem olan 1 Ocak - 31 Aralık 2008 döneminin açılış bilançosu olan 31 Aralık 2007 tarihli bilançodan başlayarak geriye dönük olarak düzeltmiştir. Bu düzeltmelerin 31 Aralık 2009 hesap dönemine ait finansal tablolardaki geçmiş yıllar karları üzerindeki etkileri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Maddi duran varlıklardaki azalış 4.764.938 4.764.938 Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki azalış (952.988) (952.988) Özkaynaklardaki net azalış 3.811.950 3.811.950 Söz konusu düzeltmenin 1 Ocak- 31 Aralık 2008 dönemine ait kapsamlı gelir tablosu üzerindeki etkisi, parasal önemlilik ilkesi kapsamında yansıltılmamıştır. UMS 1 (Revize) "Finansal tabloların sunumu", önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi halinde bilançonun üç dönem olarak sunulması gerektiğini belirtir. Şirketimiz bilançolarını ve yeniden düzenlemeden etkilenen maddi duran varlıklar (Not 9) ve ertelenmiş vergi (Not 20) notlarını 31 Aralık 2009, 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle yeniden sunmuştur. Diğer bilanço notlarında daha önce sunulmuş olan bilgilerde değişiklik olmamıştır. Yukarıdaki açıklamaları kapsayan 1 Ocak - 31 Aralık 2009 hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar KAP'a gönderilecektir.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.167 -0,07
USD/TRY 3,8921 0,42
EUR/TRY 4,5923 0,50
EUR/USD 1,1795 0,04
FAİZ 13,85 0,87
ALTIN/ONS 1.291,71 -0,05
BRENT 62,47 -0,40
© haberturk.com
Yukarı