TVRadyo

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.05.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır

28 Mayıs 2009 Perşembe, 00:00 Güncelleme: 28 Mayıs 2009 Perşembe, 00:00
"Şirketimizin 28 Mayıs 2009 Perşembe günü yapılan A, B, C Grubu İmtiyazlı Pay sahipleri ve Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantılarında alınan kararların özeti aşağıdadır. 1. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Şadan Tütüncü'nün yerine Rua Adolfo Cattani, 1.555, Sao Carlos, SP, Brezilya adresinde ikamet eden Brezilya uyruklu Gerson Verissimo'nun, yapılan ara seçim ile Şenocak Holding A.Ş.'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi olarak seçiminin ve Gerson Verissimo'nun Marcelo Faria de Lima'nın yerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçiminin onaylanmasına katılanların oybirliği ile onaylanmıştır. 2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporu ve bağımsız dış denetleme kuruluşunun raporları ile şirketin 31 Aralık 2008 tarihi itibari ile düzenlenmiş olan bilançosu ile 1 Ocak 2008/31 Aralık 2008 dönemine ait gelir tabloları; katılanların oybirliği ile onaylanmıştır. 3. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin, şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 4. Şirketimizin kar payı dağıtımı konusundaki temel yaklaşımı; her yıl oluşacak dağıtılabilir karın, ortaklara şirketin portföy yönetim stratejilerine uygun olarak Yönetim Kurulunda belirlenecek ve ortaklığın sermaye yapısı ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit ve temettü veya bedelsiz sermaye arttırımı yoluyla ortaklarına dağıtılması yönündedir. Ne var ki, bu temel yaklaşımın yanısıra, ülkenin genel ekonomik koşulları ile sektörün ve şirketimizin mevcut durumu da dikkate alınarak bu politikaya sadık kalınmaya çalışılacak ve kar payı dağıtımı konusunda yasal sürelere kesinlikle uyulacağı katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. 5. Şirketin 2009 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için AKIS Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş.'nin seçilmesi konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın aynen onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 6. 2008 yılı net dönem zararı (5.064.561) TL'dir. Dolayısıyla dağıtılabilir kar söz konusu olamadığından kar dağıtımı sözkonusu olmayıp, 2008 Yılı zararının geçmiş dönem karlarından mahsup edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. 7. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sn.Elmas Melih Araz ve Sn.Serkan Güleç'in bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. 8. Sayın Turgut Ekin ve Sayın Murat Dokgöz bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi ve herbir denetçiye yıllık ücret olarak Brüt 1.500 TL ödenmesi katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. 9. Şenocak Holding Anonim Şirketi, Şenocak Soğutma Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Şenocak Marmara Soğutma Sanayi Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi, Klimasan Ukraine LLC ve Klimasan LLC'deki görevleriyle sınırlı olmak kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerine göre izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 10. Şirketimizin 2008 Yılında 3.765,04 TL Bağış ve Yardımda bulunduğu hakkında katılanlara bilgi verilmiştir. " Genel Kurul ile A, B ve C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantı tutanakları ekte yayınlanmaktadır.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.240 -0,69
USD/TRY 3,8760 0,34
EUR/TRY 4,5694 0,42
EUR/USD 1,1790 0,17
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.292,41 1,08
BRENT 62,72 2,22
Yukarı