TVRadyo

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

26 Mart 2010 Cuma, 00:00 Güncelleme: 26 Mart 2010 Cuma, 00:00
Konu: Genel Kurul Toplantısı Sonucu Özet Bilgi: Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2009 - 31.12.2009 Genel Kurul Tarihi : 26.03.2010 ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 01.01.2009 - 31.12.2009 faaliyet dönemine ait 26.03.2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan önemli kararlar ve görüşülen konular ilgili gündem madde numaralarına paralel olarak aşağıda yer almaktadır. Ayrıca Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli'nin tamamı ve Kar Payı Dağıtım Tablosu ilişikte ve internet sitemizin yatırımcı ilişkileri bölümünde yer almaktadır. 2.Toplantı Divan Başkanı Sayın Francesco Luciano Giovanni FANCIULLI kendisi haricindeki Yönetim Kurulu üyelerinin yurtdışındaki iş programları nedeniyle toplantıda hazır bulunmadıklarını Genel Kurul'un bilgisine sundu. Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin Divan Başkanlığı'na verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 4.01.01.2009 - 31.12.2009 Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu tarafından verilen raporlar ile Bilanço ve Gelir Tablosu müzakere edilerek, raporlar ve hesaplar onaylanarak oybirliğiyle kabul edildi. 2009 yılı içerisinde sayın Giovanni Battista SCOTTI'nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Sayın Francesco Luciano Giovanni FANCIULLI'nin atamasının oybirliği ile uygunluğu kabul edildi. İlgili hesap döneminde görev yapmış olan Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Tayfun ANIK, Valerio BATTISTA, Francesco Luciano Giovanni FANCIULLI, Pier Francesco FACCHINI, Fabio Ignazio ROMEO, Ennio BERNASCONI, Giovanni Battista SCOTTI ile Denetim Kurulu Üyeleri Raşit Yavuz ve Hikmet Türken ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi. 5.01.01.2009 - 31.12.2009 Hesap Dönemi karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurul teklifi Genel Kurul'da görüşülerek; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:XI, No:29 tebliği hükümleri dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca belirlenen bağımsız denetimden geçmiş 2009 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre "dönem vergi gideri" ile "ertelenmiş vergi geliri" birlikte dikkate alındığında, 5.289.062 TL "Net Dönem Zararı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve mevcut kar dağıtım politikası dahilinde 2009 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağına, oybirliği ile karar verildi. 7.Türk Ticaret Kanunu'nda münhasıran Genel Kurul'un yetkisinde bırakılan işler hariç olmak üzere, sair hususlarda Genel Kurul'un önceden veya sonradan tasdik ve tasvibine ihtiyaç olmaksızın, 2010 hesap döneminin neticeleri ile ilgili olarak 2011 yılında toplanacak olan Olağan Genel Kurul'a kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Prysmian (Dutch) Holdings B.V.'yi temsilen Sayın Mahmut Tayfun ANIK, Francesco Luciano Giovanni FANCIULLI, Fabio Ignazio ROMEO ve Hasan Özgür DEMİRDÖVEN'in Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi. 8.Denetleme Kurul'u üyeliklerine 2010 hesap döneminin neticeleri ile ilgili olarak 2011 yılında toplanacak olan Olağan Genel Kurul'a kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sayın Raşit Yavuz ile Hikmet Türken'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Denetleme Kurulu Üyeleri'nin herbirine 1 Nisan 2010 tarihinden sonra ve yıllık olmak üzere 1.250.- TL brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. 9.Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte Touche Tohmatsu) uygunluğuna, bu doğrultuda anlaşmanın kabulüne oybirliği ile karar verildi. Bahismevzuu Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun vereceği hizmetlerde bağımsızlığını etkileyen herhangi bir husus olmadığı konusundaki yazılı beyanı hakkında da pay sahiplerine ayrıca bilgi verilmiştir. 10."Bilgilendirme Politikası'' ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kamuya açıklanmış olan Bilgilendirme Politikası'nın revize edilmesi için yapılan 16.03.2010 tarihli ve 2007/06 nolu Yönetim Kurulu kararı, Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunuldu. 12.Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkındaki "halka açık şirketlere transfer fiyatlarında değerleme yaptırma zorunluluğu getiren Seri: IV/41 sayılı Tebliği" kapsamındaki ilişkili taraflar arası varlık, hizmet veya yükümlülük transferleri işlemleri ile ilgili Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2009 ve 2010 yılı raporları Genel Kurul'a okunup, bilgi verilerek yapılan işlemlerin uygunluğuna dair oybirliğiyle karar verildi.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.240 -0,69
USD/TRY 3,8760 0,34
EUR/TRY 4,5694 0,42
EUR/USD 1,1790 0,17
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.292,41 1,08
BRENT 62,72 2,22
Yukarı