TVRadyo

Ray Sigorta A.Ş

08 Ocak 2010 Cuma, 00:00 Güncelleme: 08 Ocak 2010 Cuma, 00:00
'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 08.01.2010 Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 200.000.000,00 Mevcut Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 97.020.000,00 Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 127.096.200,00 Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 30.076.200,00 Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 30.076.200,00 Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 0 Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 31,00 Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) : 1,00 Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama : Yok Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama : --- Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama : --- Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : 0 Temettüden (TL) : 0 İç Kaynaklardan (TL) : 0 Yok : 0 Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 0 Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa) : Yok Bu bildirim 08.01.2010 tarihinde saat:12.16 da KAP'a gönderilmiş olup doğru şablon kullanılarak tekrar gönderilmektedir. Şirketimizin 08 Ocak 2010 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 5715 nolu karar ile, 1) Şirketimizin ödenmiş sermayesinin tamamı nakit olmak üzere sermayenin 30.076.200 TL artırılmasına, 2) Sermaye artırımı konusunda; a. Sermaye Piyasası kanunu ve ek tebliğleri çerçevesinde Şirket'in 200.000.000 TL. olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesini 30.076.200 TL'sı nakit karşılığı karşılanmak suretiyle 97.020.000 TL'sından 127.096.200 TL'sına yükseltilmesine, b. Nakit karşılığı artırılacak 30.076.200 TL sermayeyi temsilen ihraç edilecek yeni payların; . Kaydileştirilmemiş mevcut payların,kaydileştirilmesini takiben 19 no.lu yeni pay alma kuponları karşılığında nominal bedelleri üzerinden mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kullanımına arz edilmesine, .Yeni pay alma süresinin 15 gün olarak tespitine, .Ortakların yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalacak olan payların bede- li nakden ve defaten ödenmek ve nominal bedellerinden az olmamak kaydıyla İstan- bul Menkul Kıymetler Borsası'nda oluşacak fiyatla 3 iş günü süreyle halka arzına, 3) Bu yolla artırılan sermayeyi temsil eden payların nama yazılı olmasına 4) Yeni pay alma ve tasarruf sahiplerine ilişkin sirkülerlerin Milliyet ve Radikal gazetelerinde yayınlanmasına ve bu hususları teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve bu sermaye artırımı ile ilgili tüm işlemlerin yapılmasında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,Karar vermiştir. 5716 nolu karar ile,Sigortacılık Kanunu gereği ve 31.12.2009 da sona eren Milli Re ve 31.03.2010'da sona erecek motor kotpar anlaşmalarının yenilenmemesi kararımıza parelel olarak alınan 5715 no.lu Sermaye Artırımı kararı uyarınca halka açık payların sahipleri dışında kalan ortaklarımızdan,asgari 25.000.000 TL. TBIH tarafından olmak üzere sermaye avansı alınmasına karar verilmiştir.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.240 -0,69
USD/TRY 3,8632 -0,33
EUR/TRY 4,5324 -0,81
EUR/USD 1,1730 -0,51
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.291,67 -0,06
BRENT 62,61 -0,18
Yukarı