TVRadyo

Ray Sigorta A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

22 Mart 2010 Pazartesi, 00:00 Güncelleme: 22 Mart 2010 Pazartesi, 00:00
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 08.01.2010 Konu: Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: 8 Ocak 2010 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile açıklanan Sermaye artırım tutarının değiştirilmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 19.03.2010 Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 200.000.000,00 Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 97.020.000,00 Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 137.069.856,00 Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 40.049.856,00 Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 40.049.856,00 Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 41,28 Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL) : 1,00 Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama : Yok Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama : --- Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama : --- Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : 0 Temettüden (TL) : 0 İç Kaynaklardan (TL) : 0 : 0 Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 0 Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL) : 0 Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa) : Yok Şirketimizin 19 Mart 2010 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 5738 nolu karar ile, 8 Ocak 2010 tarihli, 1325 no.lu Toplantıda alınan 5715 no.lu Yönetim kurulu Kararının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir; 1) Şirketimizin ödenmiş sermayesinin tamamı nakit olmak üzere sermayenin 40.049.856 TL artırılmasına, 2) Sermaye artırımı konusunda; a. Sermaye Piyasası kanunu ve ek tebliğleri çerçevesinde Şirket'in 200.000.000 TL. olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesini 40.049.856 TL'sı nakit karşılığı karşılanmak suretiyle 97.020.000 TL'sından 137.069.856 TL'sına yükseltilmesine, b. Nakit karşılığı artırılacak 40.049.856 TL sermayeyi temsilen ihraç edilecek yeni payların; . Kaydileştirilmemiş mevcut payların,kaydileştirilmesini takiben 19 no.lu yeni pay alma kuponları karşılığında nominal bedelleri üzerinden mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kullanımına arz edilmesine, .Yeni pay alma süresinin 15 gün olarak tespitine, .Ortakların yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalacak olan payların bede- li nakden ve defaten ödenmek ve nominal bedellerinden az olmamak kaydıyla İstan- bul Menkul Kıymetler Borsası'nda oluşacak fiyatla 3 iş günü süreyle halka arzına, 3) Bu yolla artırılan sermayeyi temsil eden payların nama yazılı olmasına 4) Yeni pay alma ve tasarruf sahiplerine ilişkin sirkülerlerin Milliyet ve Radikal gazetelerinde yayınlanmasına ve bu hususları teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve bu sermaye artırımı ile ilgili tüm işlemlerin yapılmasında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, Karar vermiştir.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 104.093 -2,02
USD/TRY 3,9216 1,18
EUR/TRY 4,6185 1,07
EUR/USD 1,1774 -0,14
FAİZ 14,21 3,50
ALTIN/ONS 1.292,11 -0,02
BRENT 62,04 -1,08
© haberturk.com
Yukarı