TVRadyo

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

24 Mart 2010 Çarşamba, 00:00 Güncelleme: 24 Mart 2010 Çarşamba, 00:00
Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 24.03.2010 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009 Tarihi : 20.04.2010 Saati : 14:00 Adresi : Mahir İz Cad. No: 43 34662 Altunizade, İstanbul SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 20 Nisan 2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi. 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi. 3. 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolar ile dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması; 2009 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması. 4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2009 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ibra edilmesi. 5. Yönetim Kurulu'nun 2009 hesap dönemi ve önceki yıllara ait karların dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız denetim kuruluşu olarak 'ENGİN Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması. 7. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi. 8. Dilekler. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2009 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 20/04/2010 Salı günü saat 14:00'de Mahir İz Cad. No.43 Altunizade-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda yapılacaktır. Sayın ortaklarımızın, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) uygulamaları çerçevesinde, Genel Kurul tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar, şirketimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya bir temsilcisi vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir. Şirketimizin tüm hisse senetleri MKK nezdinde kaydileştirilmiş olup, hisseleri MKK nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, MKK tarafından belirlenen Genel Kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini Genel Kurul blokaj listesine kaydettirmeleri gerekmektedir. 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kar Dağıtım teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu, ilan tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve vekaletname örneği, Şirketimizin www.selcukecza.com.tr adresindeki Web Sitesi'nde yer alacaktır. Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 105.026 -0,88
USD/TRY 3,9326 0,32
EUR/TRY 4,6635 0,31
EUR/USD 1,1855 0,03
FAİZ 14,21 -0,91
ALTIN/ONS 1.292,31 0,07
BRENT 63,41 -0,22
Yukarı