TVRadyo

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş

11 Mart 2010 Perşembe, 00:00 Güncelleme: 11 Mart 2010 Perşembe, 00:00
'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Genel Kurul Toplantısı Sonucu Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 11/03/2010 Özet Bilgi: 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇLARI Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01-01-2009_31-12-2009 Genel Kurul Tarihi : 11/03/2010 11 Mart 2009 tarih ve 12:34'de yapılan özel durum açıklaması ile ilgili olarak yapılan ek açıklamadır. VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN 11.03.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2009 Yılına ait Genel Kurul Toplantısı 11.03.2010 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11.00'de Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok. No:13 Esentepe İSTANBUL adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10/03/2010 tarih ve 12819 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Savaş ÖZER gözetiminde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul dosyasının incelenmesinden; Toplantıya ait ilanların 23.02.2010 gün, 7507 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde, 23.02.2010 tarihli, 10573-9065 sayılı Dünya Gazetesinde ve 23.02.2010 tarihli 22501sayılı Milliyet Gazetelerinde, Türk Ticaret Kanunu ile Şirket Ana sözleşmesinde belirtilen sürelere uygun olarak yayınlandığının; Nama yazılı pay sahiplerine, gündem ve çağrıların iadeli taahhütlü mektuplarla yollandığının; Hazır bulunanlar cetveline göre şirketin, tamamı ödenmiş 25.000.000 (yirmibeşmilyon)-TL. sermayesine karşılık gelen 2.500.000.000- (İkimilyarbeşyüzmilyon)pay'ın 1.936.548.585 Birmilyardokuzyüzotuzaltımilyon- beşyüzkırksekizbinbeşyüzseksenbeş) adedinin asaleten hazır bulunduğunun tespiti üzerine, Olağan Genel Kurul Toplantısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sn. Savaş ÖZER'in gözetimi ve denetiminde açıldı. 1- Divan Başkanlığına Sn, Gürkan İPEK, Oy Toplama Memurluğu'na Sn, Ümit YÜCEDAĞLI Divan Tutanak Katipliği'ne Sn, Alper PEKMEZCİ oy birliği ile seçildiler ve seçilen divan heyetine oy birliği ile toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmiştir. 2- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Doğan PENÇE 11.02.2010 tarihinde istifaen görevinden ayrılmış olup, yerine Sn. İlhan ALPDAĞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Bu atamalar oy birliği ile kabul edilmiştir. 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'dan onbeş gün önce nama yazılı ortaklara yollanmış olması ve Şirket Merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan kabul edildi. Denetçi Raporu okundu ve kabul edildi. 4- 2009 yılına ait bilanço ve kar - zarar hesaplarının 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile sadace kar / zarar hesabı okundu, görüşüldü, incelendi ve oybirliği ile kabul edildi. 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 6. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmek üzere hazırlanan Kar dağıtım önerisi; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin gelir tutarının nakit yada iç kaynak olarak nitelendirilemeyeceği ve dolayısı ile dönem karının bahse konu varlıklardan kaynaklanan bölümünün kar dağıtımına ve sermaye arttırımına konu edilmemesi gerektiği mütalaa edilmiştir. Bu nedenle, şirketimiz 2009 yılında vergi öncesi konsolide dönem zararı 1.026 Bin TL olması nedeni ile kar dağıtımı yapamayacaktır. Vergi sonrası net dönem karı olan 19.734 Bin TL'den 974 Bin TL yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 18.760 Bin TL kar dağıtımında ve sermaye arttırımında kullanılmamak üzere olağanüstü yedek olarak sınıflandırılacaktır. Ayrıca TMS 12 Gelir Vergileri standardının "Muhasebeleştirilmemiş ertelenmiş vergi varlığının tekrar değerlendirilmesi" başlığı altında geçmiş yıllar karları hesabında bu dönem muhasebeleştirilen 10.617 Bin TL'den 531 Bin TL yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 10.086 Bin TL'lik geçmiş yıl karının olağanüstü yedek olarak sınıflandırılmasına, kar dağıtımında ve sermaye arttırımında konu edilmemiştir. Şirketimizin kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verildi 7. 2008 yılı olağan genel kurul kararı ile konsolide net dönem karı olan 4,255 BinTL üzerinden ayrılan yasal yedek sonrası kalan tutar olan 4,058 BinTL'nin bedelsiz hisse senedi verilmek suretiyle sermayeye ilave edilmesine karar verilmişti, bu defa sermayeye ilave edilen konsolide kar rakamı içerisinde yer alan 323 BinTL'nin, olağanüstü yedeklerden karşılandığına karar verilmiştir, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Alper PEKMEZCİ, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. Ümit YÜCEDAĞLI, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. Ümit YÜCEDAĞLI ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Gürkan İPEK'inn verdikleri ortak önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar; T.Vakıflar Bankası T. A. O.'nu Temsilen Sn. İlhan ALPDAĞ Sn. Mehmet ŞAHİN, Sn. Adem TATLI, Güneş Sigorta A.Ş.'yi Temsilen Sn. İhsan ÇAKIR ve Şirket Anasözleşmesine göre Şirket Genel Müdürü Sn. Osman Zeki ÖZGER oy birliği ile seçildiler. Yönetim Kurulu Üyelerine net 1.500-TL'nin aylık ücret olarak ödenmesine, bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar Yönetim Kurulu Üye ücretlerine artış yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir. 9- Denetçilerin seçimine geçildi. T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Alper PEKMEZCİ, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. Ümit YÜCEDAĞLI, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. Ümit YÜCEDAĞLI ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Gürkan İPEK'in verdikleri ortak önerge ile Denetim Kurulu Üyeliklerine bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar T. Vakıflar Bankası T. A. O.'nu Temsilen Sn. Mehmet KAYABAŞ Sn. Nuriddin DÖNMEZ, Sn. İbrahim ÖZEKİNCİ oy birliği ile seçildiler. Denetim Kurulu Üyelerine net 1.250-TL'nin aylık ücret olarak ödenmesine, bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar Denetim Kurulu Üye ücretlerine artış yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir. 10- 2010 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ile anlaşılmasına oy birliği ile karar verildi. 11- Dileklerin dinlenmesi bölümünde söz alan ortaklar şirkete ve yöneticilere başarılar dilediler.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 104.331 0,40
USD/TRY 3,9493 0,52
EUR/TRY 4,6344 0,51
EUR/USD 1,1728 -0,04
FAİZ 14,21 0,00
ALTIN/ONS 1.280,44 0,28
BRENT 62,75 0,85
Yukarı