TVRadyo

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

15 Ocak 2010 Cuma, 00:00 Güncelleme: 15 Ocak 2010 Cuma, 00:00
Konu: İstifaen boşalan üyeliğe atama yapılması ve görev taksimi 1.Sayın Peter Delhey'in istifasının kabulüne ve Şirketimize yaptığı hizmetler nedeniyle Yönetim Kurulumuzun teşekkürlerinin kendisine özel olarak iletilmesi hususunda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın M. Erol SOMERSAN'ın memur edilmesine; 2.İstifa Sebebiyle Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği görevine, Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15'inci maddesi hükümleri çerçevesinde, görev süresi istifaen ayrılan üyenin görev süresi ile sınırlı olmak ve ilk toplanacak Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere hissedar Robert Bosch GmbH unvanlı tüzel kişi ortağı temsilen Sn. Friedrich Gotthold MEGERLE'nin 15.01.2010 tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde atanmasına; 3.Yeni üye olarak atanan Sn. Friedrich Gotthold MEGERLE'nin aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilmesine; 4.Şirketi temsil ve ilzam edecek imza yetkileri itibariyle, Yönetim Kurulu'nun 28.04.2009 tarih ve 269 sayılı Kararı uyarınca çıkarılan 34 no'lu İmza Sirküleri'nin aynı şekilde yürürlükte kalmasına; 5.Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olan Sayın Peter Delhey'in istifası nedeniyle yerine yeni Komite Üyesi olarak Sn. Friedrich Gotthold MEGERLE 'nin getirilmesine ve bu atama sonucu Komite üyelerinin Sn. Friedrich Gotthold MEGERLE ve Sn. Wolfgang Gerhard ENGELS'den teşekkül etmesine 6.Bu kararın TTK. m.323 hükmü uyarınca tescil ve ilan ettirilmesine; oybirliğiyle karar verilmiştir.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.240 -0,69
USD/TRY 3,8760 0,34
EUR/TRY 4,5694 0,42
EUR/USD 1,1790 0,17
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.292,41 1,08
BRENT 62,72 2,22
Yukarı