TVRadyo

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş

17 Mart 2010 Çarşamba, 00:00 Güncelleme: 17 Mart 2010 Çarşamba, 00:00
'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: 2009 kar dağıtımına ilişkin İdare Meclisi kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 17.03.2010 Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2009 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 62.590.298,00 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 82,46 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 132.825.000,00 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı : Brüt (TL) : 1,750000 Net (TL) : 1,487500 Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : Olağan Genel Kurul'da belirlenecektir. Şirketimizin, 2009 faaliyet yılını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre düzenlenen konsolide mali tablolar uyarınca vergi sonrası 212.942.000TL (İkiyüzonikimilyondokuzyüzkırkikibinTL), karla sonuçlandırdığı görülmüştür. İdare meclisi , kardan ortaklara ödenmiş sermayenin %175'ine isabet eden brüt 132.825.000TL (YüzotuzikimilyonsekizyüzyirmibeşbinTL)'nin nakden ve ödenmiş sermayenin % 82,46'sına isabet eden brüt 62.590.298 TL (Altmışiki milyonbeşyüzdoksanbinikiyüzdoksansekizTL)'nin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması ve tüm yasal prosedürün tamamlanması sonrasında şirket sermayesine ilave edilmek suretiyle bedelsiz olarak dağıtılması, 4.623.702TL (DörtmilyonaltıyüzyirmiüçbinyediyüzikiTL)'nin 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ve 12.903.000TL (OnikimilyondokuzyüzüçbinTL)'nin 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılması, nakden dağıtılacak karın hesabında "1.- TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılması, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.- TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 1,75.- TL, diğer hissedarlarımız için 1.- TL.lik hisseye (brüt 1,75.- TL) net 1,4875.- TL kar payı ödenmesinin şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere tavsiye edilmesine; nakit kar payı dağıtım tarihinin Olagan Genel Kurul toplantısında belirlenmesine karar vermiştir. 2009 yılı kar payı dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.240 -0,69
USD/TRY 3,8760 0,34
EUR/TRY 4,5694 0,42
EUR/USD 1,1790 0,17
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.292,41 1,08
BRENT 62,72 2,22
Yukarı