TVRadyo

İş Finansal Kiralama A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

22 Mart 2010 Pazartesi, 00:00 Güncelleme: 22 Mart 2010 Pazartesi, 00:00
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 12.02.2010 Konu: Genel Kurul Toplantısı Sonucu Özet Bilgi: İş Finansal Kiralama A.Ş.'Nin 22 Mart 2010 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurultoplantısı Sonucu Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009 Genel Kurul Tarihi : 22.03.2010 ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 22 MART 2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2009 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 22 MART 2010 Pazartesi günü, saat 14:30'da Şirket Merkezi olan İş Kuleleri, Kule 2, Kat:11 34330 4.Levent /İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19.03.2010 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-15270 sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Komiseri Sn. Dilek Cengiz'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19 Şubat 2010 tarih ve 7505 sayılı nüshasının 88.inci sayfasında, Dünya Gazetesi'nin 22 Şubat 2010 tarihli nüshasının 5.inci sayfasında ve Referans Gazetesi'nin 22 Şubat 2010 tarihli nüshasının 5.inci sayfasında ilan edilmek ve ayrıca İMKB'de işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı ve gündemi bildirmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 250.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 25.000.000.000 adet hisseden, 144.635.314,12-TL'lik sermayeye karşılık 14.463.531.412 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Suat İnce tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Ana Sözleşme'nin 25. maddesi gereği Divan Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Suat İnce'nin yürütmesine, verilen önerge doğrultusunda da oy toplama memurluğuna Sn. Itır Özmen 'in, sekreterliğe Sn. Z.Nida Çetin'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 2. 2009 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 28 gün önceden ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması, Şirket Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması oy birliği ile kabul edilmiştir. Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu verilen önergeler doğrultusunda okunarak müzakere edilmiştir. 3. 2009 yılı bilanço ile gelir tablosunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibariyle okunmuş, müzakere edilmiş ve oybirliği ile onaylanmıştır. 4. Şirket Yönetim Kurulunun 12.02.2010 tarih ve 1701 nolu kararı ile oluşturulan 2009 yılı kar dağıtımı önerisinin görüşülmesine geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 105.388 bin TL'den, şirket yasal kayıtlarında yer alan 100.194 bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 5.010 bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması ve yıl içinde yapılan 18 bin TL bağışın eklenmesi sonucu ulaşılan 100.396 bin TL dağıtılabilir net dönem karından hesaplanan 30.119 bin TL'nin tamamının bedelsiz hisse senedi şeklinde ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması, geriye kalan 70.259 bin TL'nin olağandışı yedekler olarak ayırılması, şirket konsolide net dönem karı içinde yer alan 63.818 Bin TL ertelenmiş vergi geliri tutarının ileride sermaye artırımına konu edilmemek üzere Olağandışı Yedekler altında ayrı bir kalemde izlenmesine oy birliği ile onaylanmıştır. Kar payı olarak tevdi edilecek hisse senetlerinin dağıtımının 30.06.2010 tarihine kadar tamamlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 5. Verilen önerge doğrultusunda, 6 Şubat 2009 tarih ve 27133 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII, 54 Sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca 2009 ve 2010 yılında güncellenen ve kapsamı genişletilen Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklarımıza özet bilgi sunulmuştur. 6. Dönem içinde istifa eden Sn. Bahtiyar Sönmez'in yerine seçilen Sn. Onur Veliattin İzci ve Sn. Bahattin Özarslantürk'ün yerine seçilen Sn. Ozan Gürsoy'un Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 7. 2009 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi sahip oldukları payları oranında kendi ibralarında oy kullanmayarak bulunanların oyu ile ibra edildiler. Denetçiler, 2009 yılı çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildiler. 8. Verilen önerge doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere, Türkiye İş Bankası A.Ş.'yi temsilen T.C. kimlik numarası 17138265362 olan ve Hacı Mehmet Sok. Tibaş Dalyan Konut Sitesi No.24 Kat.11 Fenerbahçe-KADIKÖY adresinde mukim Sn. Suat İnce'nin T.C. kimlik numarası 43723396838 olan ve Altunizade Mah. Atıfbey Sok. Yeniköy Sitesi A9 D:4 Koşuyolu-İSTANBUL adresinde mukim Sn. Ozan Gürsoy'un T.C. kimlik numarası 34951517072 olan ve Ayazağa Oyak Sitesi 28/4 Ayazağa Şişli-İSTANBUL adresinde mukim Sn. Z. Hansu Uçar'ın (18 Mart 2010 tarih ve 66317 sayılı noter beyanıdır.) T.C. kimlik numarası 29842933246 olan ve 45 Ada Mimoza 1-1/A D:11 Ataşehir-İSTANBUL adresinde mukim Sn. Onur Veliattin İzci'nin T.C. kimlik numarası 64141031910 olan ve Acıbadem Caddesi, Umut sokak İbrahimağa Blokları A9 Blok Daire:17 Koşuyolu/Kadıköy adresinde mukim Sn. İnci Önal'ın Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'yi temsilen T.C. kimlik numarası 19064270762 olan ve İmar Sitesi Sk. H.Blok /8 Kuruçeşme Mah. Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim Sn. Burak Akgüç'ün (18 Mart 2010 tarih ve 61016 sayılı noter beyanıdır.) T.C. kimlik numarası 15656133392 olan ve Bahçelievler Mah.Kaldırım Cad.Ağaoğlu Myhome Sitesi B/1 Blok D:3 Üsküdar / İstanbul adresinde mukim Sn. Ömer Eryılmaz'ın, (18 Mart 2010 tarih ve 61015 sayılı noter beyanıdır.) seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. 9. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Denetçiliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Türkiye İş Bankası A.Ş.'yi temsilen T.C. kimlik numarası 49336407770 olan ve Yukarıdudullu mahallesi Aziz Bulvarı Merit Life Bulvar sit. A1-27 Ümraniye-İstanbul adresinde mukim Sn. Volkan Kublay'ın T.C. kimlik numarası 27425231994 olan ve Sinan Ercan cad.No:21/B D:40 Kozyatağı-İSTANBUL adresinde mukim Sn. Hüseyin Çalışkan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. 10. Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin her birine ayda brüt 3.400.- TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 11. Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2010 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı oy birliği ile onaylanmıştır. 12. Yıl içinde yapılan 18 bin TL tutarındaki bağış hakkında bilgi sunulmuştur. 13. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı Başkan tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek kapatılmıştır. Ticaret Bakanlığı Komiseri Divan Başkanı Dilek CENGİZ Suat İNCE Oy Toplayıcı Sekreter
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 103.912 -2,19
USD/TRY 3,9273 -0,04
EUR/TRY 4,6121 0,02
EUR/USD 1,1738 0,04
FAİZ 14,21 3,50
ALTIN/ONS 1.279,73 0,22
BRENT 62,33 0,18
Yukarı