TVRadyo

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

18 Mart 2010 Perşembe, 00:00 Güncelleme: 18 Mart 2010 Perşembe, 00:00
Konu: Genel Kurul Toplantısı Sonucu Özet Bilgi: 2009 yılı oğan genel kurul evrakları Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009 Genel Kurul Tarihi : 18.03.2010 Şirketimizin 18.03.2010 tarihinde yapmış olduğu 2009 yılı olağan genel kurulunda alınan kararlar: 1-Divan Başkanlığına Sn. Engin DENİZMEN' in, oy toplayıcılığına Sn. İsa DOĞANLI ve Sn. M. Nihan BACANAK' ın ve yazmanlığa Sn. Mücahit Turan TEKİN' in seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Başkanlık Divanının seçiminden sonra Genel Kurul tutanaklarının Divan heyetince imzalanması oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2-Şirketin 2009 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış Bilanço, Kar-Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve 2009 yılı içersinde yapılan bağış ve yardımlar okundu, müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. 3-Yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen David Richard STEAD'ın onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 4-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı, ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler. 5-Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının (5), Denetleme Kurulu Üye sayısının (2) olarak tespitine ve bir yıllık süre için, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sınai ve Mali Yat.Holding A.Ş Temsilen Sn. Mehmet Emin KARAMEHMET Endüstri Holding A.Ş. Temsilen Sn. Fikri Şadi GÜCÜM Çukurova Holding A.Ş. Temsilen Sn. Engin DENİZMEN SCA Packaging International B.V. Temsilen Sn. Gert Mikael SCHMIDT SCA Packaging International B.V Temsilen Sn. David Richard STEAD Denetleme Kurulu Üyeliklerine, Ali Bülent ATABEY ve Engin ÖZYURT'un seçilmelerine, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 250,00 TL.aylık brüt huzur hakkı, Denetleme Kurulu Üyelerinin her birine 1.250,00 TL.yıllık brüt ücret verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 6-Şirketimiz 2009 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 926.609,00 TL net dönem zararı oluşmuştur. Oluşan zararın geçmiş yıllar zararına atılmasına oy birliği ile karar verildi. 7-Yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından 2009 mali yılının bağımsız denetimi için seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oy birliği ile kabul edildi. 8-Yönetim Kurulu tarafından 2010 yılı bağımsız denetimi için seçilen Boğaziçi SMMM ve Bağımsız Dış Denetim A.Ş. oy birliği ile kabul edildi. 9-Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K'nun 334 ve 335 maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 10-Dilek ve temenniler için söz verildi, söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, divan başkanınca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında yazman üye tarafından tutulan 10 maddeden oluşan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi. 18 Mart 2010 İzmir Saat: 14:30 Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekli dosyalarda sunulmuştur.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 105.026 -0,88
USD/TRY 3,9256 0,14
EUR/TRY 4,6530 0,08
EUR/USD 1,1849 -0,02
FAİZ 14,21 -0,91
ALTIN/ONS 1.291,84 0,03
BRENT 63,36 -0,30
Yukarı