TVRadyo

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.05.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır

27 Mayıs 2009 Çarşamba, 00:00 Güncelleme: 27 Mayıs 2009 Çarşamba, 00:00
"Şirketimiz 27.05.2009 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında aşağıdaki kararları almıştır. 1. Şirketimizin 2008 yılı faaliyeti sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan karının 9.140.818,00 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 7.695.558,57 TL olduğuna, TTK 466.maddesi çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan 7.695.558,57 TL üzerinden %5 oranında 384.777,93 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 384.777,93 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 8.756.040,07 TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 7.310.780,64 TL olduğuna, bu iki kardan düşük olan 7.310.780,64 TL'nin net dağıtılabilir dönem karı olarak alınmasına, SPK hükümlerine göre yıl içinde yapılan 21.429,25 TL'lik toplam bağışın 8.746.040,07 TL'nin üzerine eklenmesi ile oluşan 8.777.469,32 TL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine, 2008 yılı birinci temettü karşılığı olan 5.000.000,00 TL'nin pay olarak dağıtılmasına, dağıtımın sermayeye ilave yoluyla bedelsiz pay şeklinde olmasına (Bu tutar 1,00 TL nominal değerinde beher hisse için net ve brüt eşit olmak üzere 0,20 TL'ye tekabül etmektedir). Kalan karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, 2. Şirket ana sözleşmemizin 6'ncı maddesinin tadiline dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.04.2009 tarih ve 5136 sayılı yazıları ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığ İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.04.2009 tarih ve 2285 sayılı yazıları ile izin verilen ana sözleşme tadil tasarısı okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazısında belirtildiği gibi şirket ana sözleşmemizin 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne, oy birliği ile karar verilmiş olup, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Hazirun Cetvelleri ile Toplantı Tutanakları ekte gönderilmektedir." Ekte yayınlanmakta olan Genel kurul toplantı tutanağında; * Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı yıl içinde yapılan toplam 21.429,25 TL'lık bağış hakkında genel kurula bilgi verildiği, * Yönetim Kurulu üye sayısının 4 kişi olarak tespit edildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul'un yapılacağı süreye kadar vazife görmek üzere A Grubu pay sahiplerini temsilen Ali Sinan Tunaoğlu, Serdar Nuri Tunaoğlu ve Şakir Yaman Tunaoğlu'nun, B Grubu pay sahiplerini temsilen İsmail Aydın Günter'in seçilmelerine ve ayrıca Yönetim Kurulu Başkanlığına Ali Sinan Tunaoğlu'nun, Başkan Vekilliği'ne de Serdar Nuri Tunaoğlu'nun seçilmelerine, karar verildiği, * Denetim Kurulu üyeliklerine 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul'un yapılacağı süreye kadar vazife görmek üzere A Grubu pay sahiplerini temsilen Mehmet Haluk Arıcan, Cahit Özer Topsever ile B Grubu pay sahiplerini temsilen Mehmet Melih Kızıklı'nın seçilmelerine karar verildiği, * Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca şirketin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu "Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin seçiminin onaylandığı, hususları da yer almaktadır. Söz konusu ana sözleşme maddesinin tadilininin onaylandığı A ve B Grubu pay sahipleri toplantı tutanakları ile kar dağıtım tablosu ekte, kar dağıtım tablosu ayrıca internet sitemizin "Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.240 -0,69
USD/TRY 3,8760 0,34
EUR/TRY 4,5694 0,42
EUR/USD 1,1790 0,17
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.292,41 1,08
BRENT 62,72 2,22
Yukarı