TVRadyo

Tek-Art Turizm Zigana A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

15 Şubat 2010 Pazartesi, 00:00 Güncelleme: 15 Şubat 2010 Pazartesi, 00:00
Konu: Genel Kurul Toplantısı Sonucu Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 12.Şubat.2010 Özet Bilgi: Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2008 Genel Kurul Tarihi : 15.02.2010 TEK-ART TURİZM ZİGANA ANONİM ŞİRKETİ 15.Şubat.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Tek-Art Turizm Zigana Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Şubat 2010 tarihinde, Saat 10.00 de Küçükçekmece, Halkalı Cad. No:245 Sefaköy / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/02/2010 tarih ve 7202 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ayten YAVUZ 'un gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29 Ocak 2010 tarih ve 7490 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.26.01.2010 tarihinde aynı gündem maddeleriyle genel kurulun yapılmak istendiği ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığından toplantının ertelendiği, Bu defa Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 69.726.410,00 TL sermayesine tekabül eden 69.726.410.000 adet hisseden, 736.899,71 TL'lik sermayeye karşılık 736.899.710 adet hissenin asaleten, 26.606.129,00 TL'lik sermayeye karşılık 26.606.129.000 adet hissenin vekaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Soner YILMAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1.Divan Başkanlığına Müjdat AYBAR'ın Oy toplayıcılığına Hızır Yaşar YILMAZ'ın ve Katipliğe Nalan ÖZKAN'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 2.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3.Şirketin 2008 yılına ait faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Soner YILMAZ tarafından okundu, 2008 yılına ait denetçi raporu şirket murakıbı Mustafa ÜZÜMCÜ tarafından okundu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin raporu okundu ve müzakere edildi. 4.Şirketin 2008 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar hesabı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar ve Zarar hesabı oybirliği ile tasdik edildi. 5.2008 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetin Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler. 6.Yapılan oylama sonucunda 2008 yılı Denetçinin ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. 7.Şirketin 2009 yılı ve sonraki yıllarda ki kar dağıtım politikasının belirlenmesi görüşüldü; 2009 ve sonraki yıllarda peşin kar dağıtımı yapılmamasına, oluşacak kardan yapılacak kar dağıtımının genel kurul onayına sunularak, genel kurulca benimsendiği şekilde yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 8.Şirketimizin, TEK-ART İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile TOPTEM Toplu Konut Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut tüm aktif ve pasifleri ile kül halinde devralmak suretiyle, T.T.K.'nun 146, 151 ve 451'inci maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri uyarınca külliyen devir alınması ve devir yoluyla birleştirilmesi, buna bağlı olarak Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 24.12.2009 tarih ve 14618 sayılı izin yazısı ile birleşmeye esas alınan özel amaçlı 30.06.2009 tarihli Konsolide Mali Tablolar ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve imzalanan Birleşme Sözleşmesinin görüşüldü, oybirliği ile tasdik edildi. 9.T.T.K'nun 149. maddesine göre hazırlanan Beyanname ve Taahhütname'de yer alan hususların müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi. 10.T.T.K.'nun 146, 151 ve 451'inci maddeleri ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurumu'nun Seri:I No:31 sayılı Tebliğ hükümleri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29/12/2009 tarih ve 6626 sayılı izin yazısı uyarınca, şirketimiz TEK-ART Turizm Zigana A.Ş.'nin TEK-ART İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve TOPTEM Toplu Konut Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi tasfiyesiz ve kül olarak devir alması ve birleşmesi sonucu, şirketin ana sözleşmesinin 6. maddesinin ekli tadil metni uyarınca 119.664.266.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin önerisi görüşüldü, oybirliği ile tasdik edildi. 11.''Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik''in 14'ncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca 2009 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi ile çalışılmasına oybirliği ile karar verildi. 12.Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Beyoğlu 6.noterliğinden 15.02.2010 Tarih ve 03452 Yevmiye numarası ile tastikli muvafakatnameye istinaden Serpil Yılmaz Güney,Beyoğlu 6. Noterliğinden 15.02.2010 tarih ve 03451 yevmiye numarası ile tasdikli muvafakatnameye istinaden Türkay Yılmaz yine Beyoğlu 6.noterliğinden 15.02.2010 Tarih ve 03450 Yevmiye numarası ile tastikli muvafakatnameye istinaden Zeynep Yılmaz Demirci yine , 6. Noterliğinden 15.02.2010 tarih ve 03449 yevmiye numarası ile tasdikli muvafakatnameye istinaden Fatma Yılmaz Tozlu 'nun seçilmesine ve imza sirkülerinin tanzimine oybirliğiyle karar verildi. 13.Şirket Denetçiliğine Mühürdar Cad. Mühürdarbağı Sok.Birlik Apt. No:16-3 Kadıköy / İstanbul adresinde mukim toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Yeminli Mali Müşavir Mustafa ÜZÜMCÜ'nün 1 (bir) yıl süre ile seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 14.Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, Denetçiye aylık 1.000,00 TL (Bin TL) ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 15Yönetim Kurulu Üyelerine TTK un 334. ve 335. maddelerinde yazılı iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 16.Dilekler bölümünde, başka söz alan olmadığından başkan toplantıyı kapattı.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 105.644 -0,56
USD/TRY 3,8822 0,16
EUR/TRY 4,5643 -0,11
EUR/USD 1,1754 -0,31
FAİZ 13,83 0,73
ALTIN/ONS 1.291,34 -0,08
BRENT 62,58 -0,22
© haberturk.com
Yukarı