TVRadyo

Sermaye Piyasası Kurulu'nun İMKB'ye muhatap 16.09.2004 tarih ve OFD/2024-27088 nolu yazısı aşağıya çıkarılmıştır

16 Eylül 2004 Perşembe, 00:00 Güncelleme: 16 Eylül 2004 Perşembe, 00:00
"Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. (Şirket)'nin 31 Aralık 2003 ve 31 Mart 2004 tarihli enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolarının Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Oyak Beton)'ne devre konu maddi duran varlıkları nedeniyle parasal pozisyon zararı oluşması ile konsolidasyona konu iştiraklerinin değerlemesine ilişkin olarak yapılan sınırlı incelemesi sonucunda tespit edilen hususların değerlendirildiği 16 Eylül 2004 tarih ve 38/1153 sayılı Kurulumuz toplantısında; 1) Şirketin ve bölünmeye konu Bolu Çimento ile Ünye Çimento'nun, Oyak Beton'a devre konu maddi duran varlıklarının VUKn ve SPKn hükümleri çerçevesinde değerlemesinden kaynaklanan farkın parasal pozisyon kaybı olarak değerlendirilmesi mümkün görünmediğinden devir işleminden kaynaklanan net parasal pozisyon zararının sıfır olduğu dikkate alınarak düzeltilmesi ile Kurulumuz Kararının tebliği tarihinden sonra kamuya duyuracakları mali tablolarının hazırlanmasında bu esasa uyulması ve mali tablolarının oluşturulmasına ilişkin olarak kullanılan bilgisayar programının sermaye piyasası mevuzatına uyumlu mali tabloları üretecek şekilde oluşturulması açısından gerekli tedbirlerin alınması konusunda bilgilendirilmesine, 2) Şirketin bölünmeye konu olmayan bazı maddi duran varlıklarını sehven ihraç etmesi suretiyle parasal pozisyon zararını 6.162.237 milyon TL tutarında artırdığı maddi hata ile bölünmeye konu maddi duran varlıklarının VUKn ve SPKn hükümleri çerçevesinde değerlemesinden kaynaklanan ve parasal pozisyon zararını 3.180.723 milyon TL tutarında artıran farkın düzeltilmesinin 31 Mart 2004 tarihli mali tablolarına etkisinin ve söz konusu mali tablolarında bölünme işlemlerine ilişkin yeterli içerikte ve özsermaye düzeltme farkları hesabının kaynakları hakkında bilgi verecek şekilde yeniden düzenlenecek ilgili bilanço dipnotlarının Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği Hükümleri çerçevesinde İMKB'ye açıklamasının istenmesine, 3) Şirketin hisse senetleri Borsada işlem gören ve/veya konsolidasyona konu iştiraklerini endeksleme yapmadan mali tablolarına alması suretiyle yapacağı düzeltmenin 31 Aralık 2003 ve 31 Mart 2004 tarihli mali tablolarına etkisinin Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı tebliğe hükümleri çerçevesinde İMKB'ye açıklanmasının istenmesine, 4) Bolu ve Ünye Çimento'nun bölünmeye konu maddi duran varlıklarının VUKn ve SPKn hükümleri çerçevesinde değerlemesinden kaynaklanan farkın düzeltilmesinin 31 Mart ve 30 Haziran 2004 tarihli mali tablolarına etkisinin Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde İMKB'ye açıklamasının istenmesine, 5) Şirketin 31.03.2004 tarihli mali tablolarında, Kurulumuzun Seri :XI, No:1 sayılı Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliği'nin tam açıklama ve önemlilik kavramları ile 46 ve 47. Maddelerine aykırı olarak bölünme işlemlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak sehven madi hata yapması ve mali tablo dipnotlarında bölünme işlemleri hakkında yeterli içerikte bilgi vermemesi, 20.02.2004 tarih ve 7/134 sayılı Kurul kararımıza aykırı olarak özsermaye düzeltme farkları hesabının kaynakları hakkında açıklamada bulunmaması ve Seri XI, No:20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği'nin 13. Maddesine aykırı olarak konsolidasyona konu veya hisse senetleri Borsada işlem gören iştiraklerini endekslemek suretiyle muhasebeleştirmesi nedenleriyle anılan Tebliğ hükümlerine uyum konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermesi hususunda uyarılmasına karar verilmiştir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. H. Sinan Alp Kurul Başkan Yardımcısı"
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 108.489 0,05
USD/TRY 3,7061 0,96
EUR/TRY 4,3273 0,06
EUR/USD 1,1764 -0,17
FAİZ 12,31 0,41
ALTIN/ONS 1.280,47 -0,75
BRENT 57,75 0,91
Yukarı