TVRadyo

T

30 Temmuz 1998 Perşembe, 00:00 Güncelleme: 30 Temmuz 1998 Perşembe, 00:00
Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 30.07.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Bankamız Yönetim Kurulu, 30.07.1998 tarih, 197 sayılı kararıyla; - Uşak Seramik Sanayii A.Ş.'deki 107.856.882.000,-TL nominal değerli, % 51.53 oranındaki Bankamız iştirak payının, 1.000,-TL nominal değerli bir payın satış fiyatı 25.000,-TL'dan az olmamak üzere, blok olarak, kapalı zarfla teklif toplama yöntemiyle noter huzurunda satışa sunulmasına, - Toplam satış bedelinin tamamı peşin ya da A.B.D. Doları bazında % 10 yıllık faiz oranı üzerinden, en çok 12 ay vadeli olmak üzere, en az %30'u peşin kalanının sözleşme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak A.B.D. Doları cinsinden taksitlendirilerek üçer aylık dönemlerde en çok dört eşit taksitte dönem faizleri ile birlikte tahsil edilmesine, - Vadeli ödemenin tercih edilmesi halinde, vadeye bağlanacak tutar ve hesaplanacak faizleri toplamı kadar Bankamızca kabul edilecek Banka Teminat Mektubu alınmasına, - Satışın Türkiye genelinde yayınlanan en az iki gazetede ilan edilerek yatırımcılara duyurulmasına, - Satışa ilişkin her türlü vergi, resim, harç, fon vb. alıcıya ait olmasına, - Satış komisyonunun oluşturulması ve satış işlemlerinin yürütülmesinde Genel Müdürlük Makamı'nın yetkili kılınmasına, - Gerekmesi halinde satışın İMKB'da ilgili pazardan geçirilmesine karar vermiştir."
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 108.489 0,05
USD/TRY 3,7059 0,95
EUR/TRY 4,3273 0,06
EUR/USD 1,1764 -0,17
FAİZ 12,31 0,41
ALTIN/ONS 1.280,47 -0,75
BRENT 57,75 0,91
Yukarı