TVRadyo

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 16.01.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır

16 Ocak 2004 Cuma, 00:00 Güncelleme: 16 Ocak 2004 Cuma, 00:00
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İlgi: 06.01.2004 tarih ve İŞT/8-91 sayılı Özel Durum Açıklaması. -Uşak Seramik Sanayi A.Ş.'nin 8.095.310.245.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinde Bankamızın sahip olduğu % 47,26 oranındaki 3.825.439.446.000.-TL nominal değerli payların blok olarak teklif sahibi Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne satılması, -Satış fiyatının 1.000.-TL nominal bedelli beher hisse için 1.210.-(Binikiyüzon) TL olması, satış tutarının % 20'sine tekabül eden 925.756.345.932.-TL'nın peşin, %10'unun ihale tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden ABD Doları'na çevrildikten sonra hesaplanan 339.507.-ABD Doları'nın 05.07.2004 tarihinde, kalanın ihale tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden ABD Doları'na çevrildikten sonra hesaplanan tutarın yarısı olan 1.188.272.-ABD Doları'nın 05.01.2005 tarihinde, kalan 1.188.272.-ABD Doları'nın da 05.01.2006 tarihinde ödenmesi, -Satış tutarının vadeli kısmının teminatı olarak ABD Doları bazında vadeye bağlanacak tutar kadar alıcıdan, Bankamızca kabul edilecek Banka Teminat Mektubu veya bu meblağın %50 fazlası kadar ABD Doları bazında ve en az % 50'si satışa konu şirket varlıkları dışında Bankamızca ekspertizi yapılarak kabul edilecek bir gayrimenkul üzerinden teminat alınması, -Ödemelerin taksite bağlanan kısmı ile ilgili olarak Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile vadeli satış sözleşmesi yapılması, -Satış ile ilgili olarak doğacak her türlü (sözleşme dahil) vergi, resim, harç, fon kesintisi, karar pulu vb. giderlerin alıcıya ait olması, -Satış sonrasında İ.M.K.B ve S.P.K nezdinde yapılması gerekli tescil, satın alma taahhüdü vb. gibi tüm yükümlülüklerin alıcıya ait olması, S-atışa konu hisselerin devir ve teslimi, satış tutarının % 20'sine karşılık gelen peşinatın ödenmesinden ve vadeli kısım için söz konusu olacak teminat işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra yapılması, -Peşinatın, satışın kesinleştiğinin alıcıya bildirilmesini takip eden 10 gün içerisinde tahsil edilmesi, -Peşinat ödemesini takiben, Uşak Seramik Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulunda teklif sahibi alıcı Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bir temsilcisinin yer almasının sağlanması ve satışa yönelik işlemlerin yürütülmesinde Genel Müdürlük Makamı'na yetki verilmesi, Bankamız Yönetim Kurulu'nca karara bağlanmıştır."
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 108.489 0,05
USD/TRY 3,6869 0,43
EUR/TRY 4,3388 0,27
EUR/USD 1,1766 -0,15
FAİZ 12,31 0,41
ALTIN/ONS 1.278,18 -0,18
BRENT 57,97 0,38
Yukarı