TVRadyo

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.08.2004 tarih ve OFD/1844-23881 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır

19 Ağustos 2004 Perşembe, 00:00 Güncelleme: 19 Ağustos 2004 Perşembe, 00:00
Konu: Tanser Seramik San. ve Tic. A.Ş. ve Uşak Seramik San. A.Ş. hakkında. Kurulumuzun 18.08.2004 tarih ve 35/1050 sayılı toplantısında alınan kararı ile, I) Tanser Seramik San. ve Tic. A.Ş.'nin (Tanser Seramik), Uşak Seramik San. A.Ş. (Uşak Seramik)'nin sermayesinin % 47.26'sını temsil eden hisse senetlerini Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. (TKB)'den devralması sebebiyle, Seri: IV, No. 8 Tebliğin 17'nci maddesi çerçevesinde Kurulumuzun 13.05.2004 tarih ve 20/602 kararı ile getirilen çağrıda bulunma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle; i) Tanser Seramik'e 48.830 milyon TL idari para cezası uygulanmasına ii) Uşak Seramik'in diğer ortaklarının Borçlar Kanunu'nun md. 101 vd hükümleri uyarınca Tanser Seramik'e karşı aynen ifa davası açabilecekleri hususunda bilgilendirilmelerini teminen, İMKB Günlük Bülteninde Kurulumuzun konuya ilişkin yazısının ilan edilmesine ve Tanser Seramik'in Kurulumuzda bulunan yazışma adresi olan Alemdağ Cad. No: 309/2 Ihlamurkuyu, Ümraniye/İstanbul 'un da ortaklara duyurulmasına, iii) İdari para cezası uygulanmasının Tanser Seramik'in Uşak Seramik ortaklarına çağrıda bulunma yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı hususunun ortaklara bildirilmesine, II) Tanser Seramik'in TKB'ye olan borcunun teminatı için Uşak Seramik'in gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen ipotek ile ilgili olarak Uşak Seramik tarafından Kurulumuzun Seri: VIII, No: 39 Tebliği kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamasının zamanında yapılmaması nedeniyle Uşak Seramik hakkında 9.766 milyon TL idari para cezası uygulanmasına, ayrıca TKB'nin Tanser Seramik'ten olan alacağı için Uşak Seramik'in mal varlığına temsilcileri aracılığı ile ipotek koydurduğu ve Tanser Seramik'in kendi borcu için bu ipoteği devam ettirdiği dikkate alınarak, Uşak Seramik'in kendisine hiçbir maddi yararı olmayan bir işleme konu olduğu, bu nedenle ipoteğin paraya çevrilmesi durumunda gerek TKB, gerekse Tanser Seramik açısından, Uşak Seramik'te gerçekleştirdikleri bu işlemler nedeniyle SPKn ve Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde konunun ayrıca değerlendirileceği hususunda bilgilendirilmelerine karar verilmiştir Bilgi edinilmesini ve kamuya duyurulmasını teminen bu yazımızın İMKB Günlük Bültenininde yayımlanması hususunda gereğini rica ederim. H. Sinan ALP Kurul Başkan Yardımcısı"
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 109.330 -0,31
USD/TRY 3,8622 -0,64
EUR/TRY 4,5402 -0,88
EUR/USD 1,1749 -0,25
FAİZ 13,47 0,00
ALTIN/ONS 1.256,44 0,28
BRENT 63,23 -0,13
Yukarı