TVRadyo

Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayii A.Ş.'nin 29.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır

29 Mart 2007 Perşembe, 00:00 Güncelleme: 29 Mart 2007 Perşembe, 00:00
"Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayii A.Ş.'nin 29.03.2007 tarihinde yapılan 2006 faaliyet yılına dair Olağan Genel Kurul Toplantısıyla ilgili, Sermaye Piyasası Kanunu gereği bildirimi gereken hususlar aşağıda sunulmuştur. 1- Şirketimizin 2006 yılında elde ettiği 4.085.605 YTL'lık dönem karından; 571.953 YTL'lık ödenecek vergilerin ve 245.874 YTL'lık birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan 3.267.778 YTL'lık net dağıtılabilir dönem karından; ortaklarımıza birinci temettü payı %5 nisbetinde 1.400.000 YTL ve ikinci temettü payı %5 nisbetinde 1.400.000 YTL olmak üzere cem'an %10 nisbetinde 2.800.000 YTL temettü ödenmesine, 163.389 YTL'nın dağıtımı kendi aralarında yapılmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine temettü olarak verilmesine, 156.339 YTL'nın ikinci teptip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına ve bakiye 148.050 YTL'nın da olağanüstü yedek akçe hesabına intikaline, temettü ödemelerinin 31.05.2007 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2- 2007 yılından başlamak üzere; ilgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımızın imkan verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulacak kar payı tutarlarının, Şirketimiz yıllık dağıtılabilir karının en az %20'si olmasına, dağıtım şekli ve şartının, oluşacak şartlar çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun karar önerisi ile Genel Kurul'un takdirine bırakılmasına karar verilmiştir. 3- Yönetim Kurulu Üyeliğine, anasözleşme gereği üç yıl süre ile görev yapmak üzere; Sami Sucu, Maksut Urun, Ahmet Hamdi Bektaş, Hayrettin Çaycı ve Doğan Çakır seçilmişlerdir. 4- Denetçiliğe, bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Mehmet Faik Özboyacı ve Emine Gündağ seçilmişlerdir. 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin net ücretleri; 4.000 YTL/Ay olarak belirlenmiştir. 6- Denetçilerin net ücretleri; 2.000 YTL/Ay olarak belirlenmiştir. 7- 2007 ve 2008 yıllarında iki yıl süre ile görev yapmak üzere; Yönet Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş. kabul edilmiştir." Ekte yayınlanmakta olan Genel Kurul toplantı tutanağında, 1 YTL'lik nominal değerli her bir hisse için 0,10 YTL (brüt=net) kar payı ödeneceği hususu da yer almaktadır.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 107.303 -1,09
USD/TRY 3,7150 1,20
EUR/TRY 4,3638 0,84
EUR/USD 1,1743 -0,35
FAİZ 12,35 0,32
ALTIN/ONS 1.280,85 0,03
BRENT 57,43 -0,55
Yukarı