TVRadyo

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

26 Mart 2010 Cuma, 00:00 Güncelleme: 26 Mart 2010 Cuma, 00:00
Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: Kuruluşumuzun 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararıdır. Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 26.03.2010 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2009-31.12.2009 Tarihi : 04.05.2010 Saati : 08:30 Adresi : Mövenpick Hotel - Büyükdere Caddesi 4.Levent/İstanbul GÜNDEM: Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; 2009 yılına ait genel kurul toplantısının, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 4 Mayıs 2010 Salı günü saat 8:30'da Büyükdere Caddesi 4.Levent İstanbul adresindeki Mövenpick Otel'inde yapılmasına oybirlği ile karar verdi GÜNDEM 1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi, toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 2. 2009 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 3. 2009 yılına ait Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 4. 2009 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması ile, 2009 yılı karının dağıtım şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 5. 2009 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi, 6. 2009 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi, 7. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti, 8. Yeni Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti, 9. 2010 yılı faaliyet hesaplarını incelemek üzere, Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan Bağımsız denetimn Kuruluşu seçiminin onaylanması, 10. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması, 11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen konularda yetki verilmesi, 12. Dilekler. EK AÇIKLAMALAR: V E K A L E T N A M E Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 4 Mayıs 2010 Salı günü saat 8.30'da, Büyükdere Caddesi, 4.Levent-İstanbul adresindeki Mövenpick Oteli'nde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/iz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın ..'ı vekil tayin ediyorum/z. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda, vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN * Tertip ve Serisi : * Numarası : * Adet-Nominal Değeri : * Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı : * Hamiline-Nama Yazılı, Olduğu : ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI : İMZASI : ADRESİ : Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.240 -0,69
USD/TRY 3,8760 0,34
EUR/TRY 4,5694 0,42
EUR/USD 1,1790 0,17
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.292,41 1,08
BRENT 62,72 2,22
Yukarı