TVRadyo

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

22 Mart 2010 Pazartesi, 00:00 Güncelleme: 22 Mart 2010 Pazartesi, 00:00
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 22-03-2010 Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi ve gündeminin belirlenmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 22.03.2010 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009 Tarihi : 21.04.2010 Saati : 10.30 Adresi : Ankara Karayolu 26.km Kemalpaşa İZMİR GÜNDEM: 17.10 da gönderilen Özel Durum Açıklamamızda yer alan açıklamalarla aynıdır. Şablon düzeltilerek tekrar gönderilmiştir. Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantısında ; - Şirketimizin 2009 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21/04/2010 günü saat 10.30'da, İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21/04/2010 günü saat 11.30'da "Ankara Karayolu 26.Km. Kemalpaşa-İzmir" adresindeki fabrika binamızda yapılmasına, - Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem'lerinin aşağıda belirtilen şekilde olmasına, - Olağan Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na toplantı günü ve komiser tayini için müracaat edilmesine ve ilanların yapılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir. EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 21/04/2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1) Açılış ve Divan teşekkülü, 2) Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi, 3) 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi, tasvip ve tasdiki konusunda karar alınması, 4) SPK XI - 25 Tebliğ'ne göre hazırlanan 2009 yılı Konsolide Mali Tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış Mali tabloların incelenmesi, onaylanması, kar dağıtımı teklifinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması 5) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, SPK. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması, 6) Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 7) 2010 yılı hesap dönemi için yeni Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi, üyelerin seçimi ve huzur haklarının tespiti, 8) 2010 yılı hesap dönemi için yeni Denetçi sayısının belirlenmesi, denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespiti, 9) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması, 10) 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili S.P.K. 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurul'a bilgi sunulması, 11) SPK'nun Seri:IV, No:41 Tebliği'nin 4. maddesi kapsamında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 13) Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.T.K.'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi, 14) Kapanış ve Dilekler. EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 21/04/2010 TARİHLİ İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1) Açılış ve Divan teşekkülü, 2) Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi, 3) 21/04/2010 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınana kararların, Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi A ve B grubu İmtiyazlı Pay sahipleri tarafından onaylanması, 4) Kapanış ve dilekler.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 105.066 0,04
USD/TRY 3,9426 0,58
EUR/TRY 4,6843 0,76
EUR/USD 1,1878 0,23
FAİZ 14,15 -0,42
ALTIN/ONS 1.288,70 -0,21
BRENT 63,81 0,41
Yukarı