TVRadyo

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

22 Mart 2010 Pazartesi, 00:00 Güncelleme: 22 Mart 2010 Pazartesi, 00:00
Özet Bilgi: Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında kar dağıtım politikasının belirlenmesi Yönetim Kurulumuz yaptığı toplantıda aldığı karar aşağıdadır; Şirketimizin 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı gereğince; kar payı dağıtım politikası aşağıdaki şekilde tespit edilmiş, 21.04.2010 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın bilgilendirilmesi amacıyla toplantı gündemine ayrı bir gündem maddesi eklenmiş ve ayrıca kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak 2009 yılı yıllık faaliyet raporunda kurumsal yönetim ilkeleri bölümünde açıklanmıştır. Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Kar Dağıtım Politikası Şirketimiz Kar Payı Dağıtım Politikası , önceki yıllara ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları'nda ve geçen yıl Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nda yer aldığı gibi ; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana Sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır. Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Şirketimizin ana sözleşmesine göre birinci kar payı düşüldükten sonra kalanın yüzde sekizi A Grubu hisse senedi sahiplerine, yüzde beşi B Grubu hisse senedi sahiplerine, yüzde beşi Yönetim Kurulu üyelerine tahsis edilmektedir. Bu hüküm dışında Ana Sözleşmemizde kardan pay alma konusunda imtiyazlı bir grup olmadığı gibi şirketimizin bundan başka çalışanlara, yönetim kurulu üyelerine veya kurucu intifa senedi sahiplerine herhangi bir kar dağıtım politikası bulunmamaktadır. Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı temettü miktarı, dağıtılabilir kar (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan) üzerinden Seri: IV, No: 27 "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği"nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan asgari kar dağıtım oranı olan % 20' si olarak belirlenmiştir. Şirketimizin büyüme stratejileri ve kar payı dağıtımı arasındaki hassas denge titizlikle yürütülmektedir. Kar dağıtım politikasının Şirket'in uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve diğer fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Ancak gündemdeki projelere ve fonların durumuna bağlı olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu bu politikayı her yıl gözden geçirebilir. Kar payının ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tesbit eder. Yönetim Kurulu senelik karın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede sürede iletilmesini sağlayacak yer, zaman ve şekil itibarıyla bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 105.847 0,55
USD/TRY 3,9503 -0,16
EUR/TRY 4,6510 0,10
EUR/USD 1,1774 0,31
FAİZ 14,34 0,42
ALTIN/ONS 1.286,81 0,48
BRENT 63,09 0,83
Yukarı