TVRadyo

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 13.11.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır

13 Kasım 2009 Cuma, 00:00 Güncelleme: 13 Kasım 2009 Cuma, 00:00
"13.11.2009 tarihinde saat 14:38'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Üyeler arasında görev taksimi ile Temsil ve İlzam şeklinin belirlenmesi-2009/17 YKK 13 Kasım 2009 tarihindeki genel kuruldan sonra, seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden altı üyenin tamamının iştiraki ile toplanan Yönetim Kurulu, gündemdeki konunun görüşülmesi sonucunda; 1- Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığına Duncan John Blake ve Başkan Vekilliğine de Dimitrios Nomikos' un getirilmesi kararlaştırıldı; 2- Denetimden sorumlu komitenin iki üyeden oluşmasına ve bu komiteye Yönetim Kurulu Üyelerinden Dimitrios Nomikos ve Petros Nomikos'un seçilmesine, 3- Aşağıda adı ve görevleri yazılı şahıslara imza yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi. İmza Yetkilisi : Duncan John BLAKE - Yönetim Kurulu Başkanı 23 Hornton Street Kensington / LONDON W 8 7 NR Panagiotis Haralambos VANGIS - Yönetim Kurulu Üyesi Barbaros Bulvarı TEV-Dr.Orhan Birman İş Merkezi No:149 Kat:8 Beşiktaş / İSTANBUL Alistair Baran BLAKE (T.C. Kimlik No: 236 325 11126) - Yönetim Kurulu Üyesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft A Blok No:201/38 Levent / İSTANBUL 4- Belirtilen şahısların, şirketi temsil ve ilzam yetkisi, aşağıda yazılı olduğu şekilde tesbitine oybirliği ile karar verildi. a- Şirketi harice karşı en geniş şekilde temsil ve muteber bir şekilde ilzam edici tüm mali, hukuki, idari muameleler ve özellikle şirketi taahhüt altına koyacak belgeler, poliçe ve emre muharrer senet, çek keşide etmeye, şirkete ait makine tesis ve hisse senetleri, ünvan, marka gibi hakların ferağı, satışı, devri, kiraya verilmesine, gayrimenkul alımına, satışına, kiralanmasına, kiraya verilmesine devrine ferağına gayrimenkuller üzerinde ipotek ve sair ayni ve şahsi hakların tesisine, fekkine vekaletname verilmesine (Resen, tanzim umumi hususi ve dahili) Şirket adına kredi mukaveleleri, borç ihdasına müteallik senetler imzalamaya, velhasıl mali, hukuki, ticari ve idari sahalarda şirketi temsil ve ilzam edici muameleler yapmaya, ve şirketi bu suretle en geniş şekilde temsil ve ilzam etmeye, imza yetkilisi Duncan John BLAKE'in tek başına veya Panagiotis Haralambos VANGIS ile Alistair Baran BLAKE'in birlikte yetkili kılınmalarına, b- Şirket adına atılacak imzaların Şirket kaşesi veya ticaret ünvanı üzerine atılmış olmasına 5- Keyfiyetin tescil ve ilanına oy birliği ile karar verildi. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantı sona ermiştir."
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 105.026 -0,88
USD/TRY 3,9261 0,16
EUR/TRY 4,6547 0,12
EUR/USD 1,1850 -0,01
FAİZ 14,21 -0,91
ALTIN/ONS 1.292,75 0,10
BRENT 63,39 -0,25
Yukarı