TVRadyo

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş

11 Mart 2010 Perşembe, 00:00 Güncelleme: 11 Mart 2010 Perşembe, 00:00
'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: 31.12.2009 Bağımsız Denetim Raporu-Şartlı Görüş Bildirimi Şirketimizin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle bilançosu ve bu tarihte sona eren döneme ait mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Türkiye'de genel kabul görmüş denetleme ilke, esas ve standartlarına uygun olarak RASYONEL Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş ve bu şirket tarafından 11.03.2010 tarihinde tanzim edilen Bağımsız Denetim Raporu'nda aşağıda belirtilen hususular çerçevesinde şartlı görüş bildirilmiştir: Şartlı Sonucun Dayanağı Not 8'de daha detaylı olarak anlatıldığı gibi, Merko, ABN Amro Bank N.V. ve Merko'nun borçlu olduğu bankalar olan JP Morgan Chase Bank, Citibank A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Oyakbank A.Ş., HSBC Bank A.Ş., ile West LB AG Londra şubesi ile 2005 yılı Eylül-Ekim aylarında tek tek imzalanan Temlik Sözleşmelerine göre Merko'nun bu bankalara olan borçları, ABN Amro Bank N.V. tarafından üstlenilmiştir. Bu yeniden yapılandırma sözleşmelerine ilişkin olarak, Merko, Torbalı, Sultanköy ve Tepecik'te ki fabrika tesislerini ABN Amro Bank N.V.'ye 23.018.000 USD (30.857.930 TL)'ye satmış ve 30 Eylül 2008 tarihinde 6.556.000 USD' ye geri almayı taahhüt etmiştir. Yukarda sözü edilen ABN Amro Bank A.Ş. ile yapılan sözleşmelere istinaden, söz konusu varlıkların geri alım tarihinde oluşması beklenen makul değerinden oldukça düşük bir bedelle Şirket'e satın alma opsiyonu verilmesi, ilgili işlemlerin finansal borçlanma aracı olması ve varlıkların kullanımının yaratacağı ilave değerlerin veya risklerin Şirket'e ait olması ve Şirket'in yıllık 1.000 TL gibi sembolik bir bedelle kiralayabilmesi nedenleriyle bu varlıklar, Şirket'in kayıtlarından çıkarılmamış ve varlıkların satış tarihindeki makul değeri olan satış fiyatından "Maddi Duran Varlıklar" olarak sınıflandırılmıştır. Kredinin vadesinde, sözleşmelere esas tutarların ödenememesi halinde ve bankanın mutabakatı ile uzatma ve veya yeniden yapılandırılmamasından dolayı gayrimenkullerin geri alımının gerçekleşmemesi halinde ABN Amro Bank N.V.'ye ilgili varlıkların devrinin kayıtlarda da gerçekleştirilmesi gerekecektir. Yukarda belirtilen sözleşmelere göre, varlıkların makul değerini yansıtan satış değeri ile geri alım taahhüt tutarınını ıskonto edilmiş değeri (6.411.567 TL) arasındaki 24.446.363 TL fark, ilişikteki mali tablolarda Şirket tarafından özkaynaklar altında Yeniden Değerleme Fonu olarak sınıflandırılmıştır. Şirket 9 Ocak 2009 tarihinde ABN AMRO Bank N.V. ile yapılan anlaşma ile toplam 24.496.009 USD tutarındaki borçlarını yeniden yapılandırmıştır. Not 8'de detayları belirtilen bu anlaşmaya göre; a) Fabrika tesislerinin geri alımı için taahhüt edilen 6.556.000 USD (31 Aralık 2009 tarihi itibariyle bakiye 5.267.529'dur.) taraflar arasında yeni bir yapılandırma anlaşması yapılmadığı takdirde en geç 30 Eylül 2011 tarihine kadar ödenecektir. b) Anlaşma tarihi itibariyle toplam borcun 10.803.400 USD lik kısmı not 8'de belirtildiği gibi 30 Eylül 2011 tarihine kadar ödenecektir (31 Aralık 2009 tarihi itibariyle bakiye 8.523.400 USD'dir) .Şirket ile banka arasında 30 Eylül 2011 tarihinden önce yeni bir yapılandırma anlaşması yapılmadığı takdirde fabrika tesislerinin geri alımı için taahhüt edilen tutar dahil olmak üzere vadelendirilmemiş kredi kısmı (31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 12.404.138 USD'dir) muaccel olacak ve en geç 30 Eylül 2011 tarihinde ödenecektir. Not 8 ve 18' de belirtildiği gibi yukarıda bahis edilen Torbalı'daki fabrika tesisleri ABN Ambro Bank N.V. tarafından, Merko'nun da mutabakatıyla 30 Haziran 2009 tarihinde Özgörkey Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmış ve bu satışa konu olan Torbalı'daki sabit kıymetler Şirket kayıtlarından çıkarılmış ve bu sabit kıymetler ile ilgili değerleme fonu tutarı olan 1.214.215 TL değerleme fonundan çıkarılarak geçmiş yıl kar/(zararlarına) transfer edilmiştir. İlişikteki mali tablolar Şirket'in sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan ilişikteki mali tablolarda, Şirket'in geçmiş yıl zararları, sermaye enflasyon düzeltme farkları ile net edildiğinde 49,3 Milyon TL, cari dönem karı ise 7,2 Milyon TL'dir. Bu göstergeler nedeniyle, Şirket'in sürekliliği ve yükümlüklerini yerine getirmesi , Şirket'in karlı faaliyetlerini sürdürmesiyle mümkündür. İlişikteki mali tablolar, bu ekonomik sorunlar neticesinde gerekli olabilecek herhangi bir düzeltmeyi içermemektedir. Şartlı Görüş Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, yukarıda şartlı görüşün dayanağı paragrafında belirtilen hususlar nedeniyle ortaya çıkabilecek düzeltmeler dışında, Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Durumu bilgilerinize arz ederiz.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 105.026 -0,88
USD/TRY 3,9322 0,31
EUR/TRY 4,6613 0,26
EUR/USD 1,1850 -0,01
FAİZ 14,21 -0,91
ALTIN/ONS 1.291,91 0,03
BRENT 63,40 -0,24
Yukarı