TVRadyo

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 08.09.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır

08 Eylül 2008 Pazartesi, 00:00 Güncelleme: 08 Eylül 2008 Pazartesi, 00:00
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Açıklanacak özel durum: Şirketimizin 07.07.2008 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında Şirketimizin tekstil sektörü dışındaki diğer sektörlere daha çok eğilerek yeni yatırım yapabilmesi ve proje geliştirebilmesi ve bu yatırımlar ve projeleri tek bir yönetim mercii tarafından organize edebilmesi amacı ile, 1) Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bir Holding yapısına dönüştürülmesine, 2) Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/20. Maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 26 Tebliğinin 11. maddesi, Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" i hükümleri uyarınca kısmi bölünme suretiyle yeni bir şirket kurulmasına ve tekstil odaklı olarak kurulacak bu yeni şirkete şirketimizin hali hazırda yürütmekte olduğu tekstil ile ilgi tüm faaliyetlerinin aynen devredilmesine, 3) Bu kapsamda Şirketimizin sahibi olduğu tüm üretim ve ilgili yetki belgelerinin, tekstil faaliyetleri için kullanılmakta olan, tüm fabrika, makine,bina, ekipman, altyapı, depolama, lojistik arıtma, tesisi ve cihazların müşterilerinin, satış kontratlarının, satın alma kontratlarının, ilgili çalışanların tamamının, demirbaşlarının büyük bölümünün, yazılımların ve diğer faaliyet ile ilgili olabilecek önemli kalemlerin devredilmesine, tüm bu bölümleme işlemi ile ilgili olarak gerekli teknik, hukuksal ve vergisel araştırma ve hazırlıkların yapılması konusunda yönetim kurulu üyesi Cemal İpekoğlu'nun yetkili kılınmasına, 4) Holding yapılanması içerisinde ilk aşamada ağırlıklı faaliyet alanları olarak tekstil, gayrimenkul yatırım ortaklığı, enerji (özelleştirme ihalesi tarafından ihale edilecek enerji dağıtım ihaleleri dahil) ve otomotiv faaliyetleri yer alacağı" kararları alınmış ve özel durum açıklaması yapılmıştı. Bu konuyla ilgili olarak Şirketimiz iştiraklerinden Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş. Denizli'de üç , İzmir'de sekiz, Aydın'da üç, Manisa'da altı sabit istasyon ve her ilde bir mobil istasyon ile faaliyetine devam etmektedir. Şirketimizin bu konuyla ilgili olarak hukuki ve teknik çalışmaları devam etmekte olup gelişmeler hakkında Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yatırımcılar bilgilendirilmeye devam edilecektir."
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 105.268 1,30
USD/TRY 3,9610 0,11
EUR/TRY 4,6491 0,06
EUR/USD 1,1736 -0,02
FAİZ 14,28 0,49
ALTIN/ONS 1.281,35 0,06
BRENT 62,76 0,87
Yukarı