TVRadyo

Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

05 Şubat 2010 Cuma, 00:00 Güncelleme: 05 Şubat 2010 Cuma, 00:00
Konu: Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: Çıkarılmış sermayemizin arttırımı hakkında yönetim kurulu kararı. Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 05.02.2010 Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 300.000.000,00 Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 99.784.440,00 Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 200.000.000,00 Bedelli Artırım Tutarı (TL) : 100.215.560,00 Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) : 99.784.440,00 Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) : 431.120,00 Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) : 100,00 Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL) : 1,00 Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama : Var Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama : Ortaklarımızın % 100 oranında rüçhan haklarını nominal değer üzerinden kullanmalarına, sermayemizin 200.000.000 TL olması için % 100'den fazla arttırılan 431.120 TL nominal değerli sermaye payının ana ortağımız Net Holding A.Ş.'ne tahsis edilmesine Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama : --- Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : 0 Temettüden (TL) : 0 İç Kaynaklardan (TL) : 0,00 --- : 0,00 Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 0 Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL) : 0,00 Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa) : --- Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.02.2010 tarihli toplantısında aşağıdaki kararları almıştır: Şirketimiz mali yapısının güçlendirilmesi ve yatırımlarımızın özkaynaklarla karşılanması amacıyla, 300.000.000 TL. Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde 99.784.440 TL. tutarındaki çıkarılmış sermayemizin 100.215.560 TL. nakden artırılmak suretiyle 200.000.000 TL.'na yükseltilmesine, Mevcut 99.784.440,-TL. tutarındaki sermayede ortaklarımızın % 100 oranında rüçhan haklarını nominal değer üzerinden kullanmalarına, sermayemizin 200.000.000 TL. olması için %100'den fazla artırılan 431.120 TL. nominal değerli sermaye payının ana ortağımız Net Holding A.Ş.'ne tahsis edilmesine, Rüçhan hakkı kullanımından sonra arta kalan payların, bedelleri nakden ve defaten ödenmek ve nominal bedellerinden az olmamak kaydıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda oluşacak fiyatla tasarruf sahiplerine arz edilmesine, Rüçhan haklarının kullanımı için 15 günlük süre tanınmasına, rüçhan hakkı kullanımından sonra arta kalan payların İMKB'de tasarruf sahiplerine arz süresinin 30 gün olmasına, Arttırılan 100.215.560,-TL. sermaye için 14. Tertip C Grubu, Nama yazılı pay senedi çıkarılmasına, Arttırılan sermayeye ilişkin olarak çıkarılacak pay senetlerinin kayda alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve kote edilmesi için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na başvurulmasına, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli olacak tüm işlemlerin yürütülmesine, Sermaye arttırımı ile ilgili olarak mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanması gereken her türlü belge ve evrakın hazırlanması ve gerekli diğer işlemlerin ikmali için üst yönetimin yetkilendirilmesine oybirliği ile karar vermiştir. Konuyla ilgili gelişmeler ayrıca kamuya duyurulacaktır.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 105.752 0,46
USD/TRY 3,9628 0,16
EUR/TRY 4,6626 0,35
EUR/USD 1,1766 0,24
FAİZ 14,28 0,00
ALTIN/ONS 1.284,27 0,29
BRENT 63,24 1,07
Yukarı