TVRadyo

Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

15 Mart 2010 Pazartesi, 00:00 Güncelleme: 15 Mart 2010 Pazartesi, 00:00
Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özet Bilgi: Olağan Genel Kurul'un toplanması hakkında alınan karar Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 19.02.2010 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009 Tarihi : 17.03.2010 Saati : 10:00 Adresi : Divan City, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe - İstanbul OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.' NİN 17.03.2010 TARİHİNDE SAAT 10.00'DA YAPILACAK 47. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN TOPLANTI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi. 2- 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi. Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı bilançosu ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 3- Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri. 4- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin "K r Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi. 5- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi. 6- Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı k rının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabülü, değiştirilerek kabülü veya reddi. 7- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması. 8- Denetçilerin üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması. 9- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi. 10- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması. 11- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin, "Ticaret Ünvanı" başlıklı 3. maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 4. maddesinin, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesinin, Geçici Madde'nin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. maddelerinin değiştirilmesi konusunda karar alınması. 12- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması. 13- Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi. 14- Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi. 15- Dilekler. Genel Kurul işlemlerine ilişkin detaylı bilgilere web sitemizden (ww.otokar.com.tr) ulaşılabilir. Borsa'ya gönderilen işbu bildirim daha önce 19.02.2010 tarih ve 19:11:08 saati itibariyle Borsaya gönderilmiş ve Borsa tarafından KAP'a aktarılmış olup, bu bildirim veri tabanına kayıt amaçlı olarak şirketimiz tarafından yeniden gönderilmektedir. Daha önce Borsaya gönderilen bildirimden herhangi bir farklılık içermemektedir.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.240 -0,69
USD/TRY 3,8760 0,34
EUR/TRY 4,5694 0,42
EUR/USD 1,1790 0,17
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.292,41 1,08
BRENT 62,72 2,22
Yukarı