TVRadyo

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

15 Ocak 2010 Cuma, 00:00 Güncelleme: 15 Ocak 2010 Cuma, 00:00
Konu: 15.01.2010 Tarih ve 1 Nolu Yönetim Kurulu Kararı Şirketimizin 15.01.2010 Tarihi ve 1 Nolu Yönetim Kurulu Kararı ile; Şirketimizin 60.118.165,00 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarından kaynaklanan bilanço açığının 45.000.000,00 TL'lık kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılmasını teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar" Duyurusu kapsamında; - Çıkarılmış sermayemizin 50.600.000,00 TL'ndan 5.600.000,00 TL'na azaltılmasına, eşanlı olarak çıkarılmış sermayemizin 50.000.000,00 TL artırılmasına, - Artırılan 50.000.000 TL'lik sermayenin A ve B grubu olarak hamiline ihracına ve tamamının nakit olarak karşılanmasına, ortaklarımıza rüçhan haklarının kullandırılmasına, - TTK'nun 396 ncı maddesi gereğince Bilirkişi Raporu alınması için Mahkeme başvurusunun yapılmasına, - Çıkarılmış sermayenin 5.600.000,00 TL'na azaltılması ve 55.600.000,00 TL'na artırılması hususlarında gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan madde tadil tasarısı için uygun görüş alınmasını takiben gerekli onayın alınması için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına, - Ön izinlerin alınmasını takiben Genel Kurul'un toplantıya çağrılarak tekliflerin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına ve bu kapsamda gerekli diğer işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 104.166 0,24
USD/TRY 3,9540 0,64
EUR/TRY 4,6378 0,58
EUR/USD 1,1722 -0,09
FAİZ 14,21 0,00
ALTIN/ONS 1.280,51 0,28
BRENT 62,71 0,79
Yukarı