TVRadyo

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin 18.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır

18 Aralık 2009 Cuma, 00:00 Güncelleme: 18 Aralık 2009 Cuma, 00:00
"18.12.2009 tarihinde saat 16:13'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Finansal Duran Varlık Satışı Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 18.12.2009 Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Zao A/O Pimapen Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Pencere üretimi ve her türlü ticari mal satışı. Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 450.000 RUBLE İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 18.12.2009 Satış Koşulları : 10.000.000 RUBLE peşin bedelle Satılan Payların Nominal Tutarı : 21.448,52 TL Beher Pay Fiyatı : - Toplam Tutar : 10.000.000 RUBLE Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : 100 Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : 0,00 Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : 0,00 Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 0,0143 Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Bir etkisi bulunmamaktadır. Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı : (263.156) Zarar (Konsolide mali tablodaki etkisi) Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : - Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : - Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı : LLC KUBAN Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi : Yoktur. Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Güncel mali tabloları dikkate alınmıştır. Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmemiştir. Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : İştirak değerinin düşük olması. Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : - İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : - Yönetim Kurulumuz; Şirketimiz aktifinde 21.448,52 TL tutarında kayıtlı olan, %100 sahibi olduğumuz, Rusya'nın Moskova şehrinde kurulu Zao A/O Pimapen firmasının tüm alacak, borç ve stokları ile birlikte, 30.06.2010 tarihine kadar şirket ünvanından "Pimapen" ibaresinin çıkartılması şartı ile, Krasnador/Rusya adresinde mukim '"LLC KUBAN" şirketine 10.000.000 Ruble bedelle satılmasına oy birliğiyle karar vermiştir. %100 oranında pay sahibi olduğumuz Zao A/O Pimapen SPK Tebliğlerine göre hazırlanmış konsolide mali tablolarımızda konsolide edilmektedir. Söz konusu ortaklığımız ile alacak -borç ilişkisi bulunmamaktadır. Bu satışın Şirketimiz konsolide olmayan mali tablolarındaki etkisi 474.589 TL kar iken, güncel mali tabloları incelendiğinde stokları dışında kayda değer başka bir aktif değeri olmayan bağlı ortaklığımızın net defter değeri dikkate alındığında konsolide mali tablolarımızdaki etkisi (263.156) TL zarar olmaktadır. Firmanın uzun süredir zarar ettiği, zarar etme eğiliminin de devam edeceği öngörüsü ve ileride oluşacak zararlara katlanılmaması adına bu karar alınmıştır. Devredilecek firma ile herhangi bir ilişkimiz bulunmamaktadır."
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.240 -0,69
USD/TRY 3,8760 0,34
EUR/TRY 4,5694 0,42
EUR/USD 1,1790 0,17
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.292,41 1,08
BRENT 62,72 2,22
Yukarı