TVRadyo

Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır

25 Aralık 2009 Cuma, 00:00 Güncelleme: 25 Aralık 2009 Cuma, 00:00
"25.12.2009 tarihinde saat 14:19'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 28 Ocak 2010 Perşembe günü saat 10.30'da Efes İşhanı 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak /İZMİR adresinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısına ve 28 Ocak 2010 Perşembe günü saat 11.00'de Efes İşhanı 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak /İZMİR adresinde yapılacak olan İntifa Senedi Sahipleri Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekaletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır. Toplantıya ilişkin davet ilan metni ile şirketimizin Birmaş Tüketim Malları Ticaret A.Ş. ile birleşmesine ilişkin Birleşme Sözleşmesi, son üç yıllık mali tablolar, bağımsız denetim raporları ile faaliyet raporları, birleşmeye esas mali tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları, bilirkişi raporu, uzman kuruluş raporu, birleşmenin hukuki ve iktisadi gerekçelerini ortaya koyan yönetim kurulu raporu, duyuru metni, birleşmeye esas mali tablo tarihi ile birleşme sözleşmesinin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihi arasındaki en son 3 aylık ara mali tablolar, devir veya birleşmeden itibaren 3 yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini mali tablolar ile birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla işleme taraf ortaklıkların merkezlerinde 25.12.2009 tarihinden itibaren ortaklarımızın incelemelerine sunulmaktadır. Şirketimizin mevcut 12.732.753,50.- TL'lik sermayesinin tamamı hamiline paylardan oluşmakta olup, esas sözleşmemizin " REY" başlıklı 21'nci maddesi uyarınca Adi ve Fevkalade Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey hakkı vardır." Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ve İntifa Senedi Sahipleri Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekaletname örneğini de içeren davet ilan metni internet sitemizin "Günlük Bülten" bölümünde "Şirket Haberleri Ekleri" başlığı altında ve KAP'ta yayınlanmaktadır.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.240 -0,69
USD/TRY 3,8760 0,34
EUR/TRY 4,5694 0,42
EUR/USD 1,1790 0,17
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.292,41 1,08
BRENT 62,72 2,22
Yukarı