TVRadyo

Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır

28 Ocak 2010 Perşembe, 00:00 Güncelleme: 28 Ocak 2010 Perşembe, 00:00
Konu: Genel Kurul Toplantısı Sonucu Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi: 28.01.2010 Şirketimizin 28 Ocak 2010 tarihinde aktedilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili alınan kararlar. Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : Olağan genel kurul değildir. Genel Kurul Tarihi : 28.01.2010 Şirketimizin 28 Ocak 2010 tarihinde aktedilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ve intifa senedi sahipleri toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1. Şirketimizin, Birmaş Tüketim Malları Ticaret A.Ş. ile T.T.K.'nun 451., K.V.K.'nun 18-20'inci maddeleri hükümlerine uygun olarak birleşmesine ilişkin olarak düzenlenen Bilirkişi Raporu, Uzman Kuruluş Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı Duyuru Metni okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 2. Şirketimiz ile Birmaş Tüketim Malları Ticaret A.Ş.'nin birleşmesine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunca birleşme için baz alınması uygun görülen 30.06.2009 tarihli şirket bilançosunun, birleşme bilançosu olarak tasdikine, karar verildi. 3. Şirketimizin Birmaş Tüketim Malları Ticaret A.Ş.'ne olan iştirak tutarının tenzilinden sonra ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği çerçevesinde Birmaş Tüketim Malları Ticaret A.Ş.nin şirketimiz haricindeki ortaklarının şirketimiz sermayesinde 0.1509 değiştirme oranı üzerinden pay alması konusu ve bu çerçevede Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Birmaş Tüketim Malları Ticaret A.Ş Yönetim Kurullarınca hazırlanan zapta ekli, "Birleşme Sözleşmesi" tasdik edildi. 4. Şirketimizin, Birmaş Tüketim Malları Ticaret A.Ş' ni devir alarak birleşmesi nedeniyle çıkarılmış sermayesinin 12.732.753,50 TL.'ndan 56.591,77 TL. artırılarak 12.789.345,27 TL.'na çıkarılması hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 5. Şirketimiz Ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, "Karın Taksimi" başlıklı 27. maddesinin ve "Geçici Madde" başlıklı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2009 tarih ve 36/1090 sayılı kararı çerçevesinde 21.12.2009 tarihli uygun görüş yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 23 Aralık 2009 tarih 6515 sayılı izin yazısı doğrultusunda değiştirilmesine karar verildi. Genel Kurul toplantı tutanağı ile Birleşme Sözleşmesi ekte yayınlanmaktadır.
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 106.240 -0,69
USD/TRY 3,8760 0,34
EUR/TRY 4,5694 0,42
EUR/USD 1,1790 0,17
FAİZ 13,73 0,44
ALTIN/ONS 1.292,41 1,08
BRENT 62,72 2,22
Yukarı