Advertisement

AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ile iş yerlerinde çalışanlar arasında maaş farklılıklarının giderilmesi amacıyla hazırlanan yeni "ücret şeffaflığı" yönetmeliği müzakerelerinde anlaşma sağlandığını duyurdu.

Buna göre, eşit işi yapan kadın ve erkelere aynı ücretin ödenmesi ilkesi bir dizi bağlayıcı önlemle kuvvetlendirilecek.

Ayrımcılığı önlemek için işverenler, çalışanlarına ücret ve olası zamları tanımlamak için kullandıkları objektif ve cinsiyet ayrımı gözetmeyen kriterleri sunmak zorunda olacak.

İşçiler ve temsilcileri, bireysel ücret seviyeleri ile aynı işi veya benzer işi yapanlara ilişkin ortalama ücretleri, cinsiyete göre ayrılmış biçimde talep edebilecek.

İşverenlerin, yeni işe alacaklarına ödeyecekleri ilk maaş düzeyini veya ücret aralığını önceden bildirmesi gerekecek.

100'ün üzerinde çalışanı olan işverenler, kuruluşlarındaki kadın ve erkek işçiler arasındaki ücret farkı hakkında bilgi vermek zorunda olacak.

İşverenler bu bilgileri çalışanlarla, çalışan temsilcileriyle ve ilgili resmi makamlarla da paylaşacak.

Bu ücret bildiriminin, kadın ve erkek çalışanlar arasında ortalama ücret seviyesinde en az yüzde 5'lik bir fark gösterdiği ve işverenin bu farkı objektif ve cinsiyetten bağımsız kriterlerle gerekçelendirmediği durumlarda, işverenlerin işçi temsilcileriyle ortak bir ücret değerlendirmesi yapması gerekecek.

Ücret değerlendirmesinin maaş farklılıklarını giderecek önlemleri içermesi gerekecek.

İşçilerin, eşit ücret ilkesi yükümlülüklerine uymayan iş yerlerinden tazminat talep etme hakları olacak.

Mahkemeler, bir işverenin eşit ücret ilkesine uymasına yönelik kararlar alabilecek.

Yönetmelik, AP ve AB üyesi ülkelerin resmi onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

AB çalışmalarına göre, Avrupa'da kadın ve erkek çalışanlar arasında yüzde 13 civarında ücret farkı bulunuyor.