Advertisement

Raporda “Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,1 büyüyeceğini öngörüyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Raporda bu çeyrekte ekonomik büyümenin iki kaynağı olduğu belirtilerek “Birincisi, kamu harcamalarındaki toparlanma. İkincisi ise ithalattaki ciddi daralma. Tüketim ve yatırım göstergelerinin hemen hepsinde küçülmelerin yaşanacağını tahmin ediyoruz. Yakın zamanda hem OECD Ekonomik Görünüm raporunda hem de TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinde Türkiye ekonomisi 2021 yılı büyüme beklentisinin ciddi bir şekilde yükseldiği görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış çeyreklik büyüme tahmini de bu beklentilerle uyumludur.” dendi.

Tüketim harcamaları azalıyor

Raporda 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla pek çok tüketim öncü göstergesinde küçülme beklendiği ifade edildi.

Açıklamada “İthalat tüketim mallarının yüzde 8,6 ile en sert çeyreklik daralmayı kaydetmesi beklenirken, ÖTV gelirlerinin bir önceki çeyrekte geçirdiği sert düşüşün ardından bu çeyrekte yüzde 6,7’lik büyüme kaydetmesi bekleniyor.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre bakıldığında ise kamu tüketim harcamaları hariç bütün öncü göstergelerde düşüşler bekleniyor. ÖTV gelirlerinde ve ithalat tüketim mallarında sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 17,9’luk düşüş beklenirken, kamu tüketim harcamalarında yüzde 3,4’lük yükselişi bekleniyor.” ifadeleri yer aldı.