Advertisement

Endeksin detaylarına bakıldığında, endeksteki artışın temelde Türkiye ekonomisinin 12 ay sonrasına ilişkin beklentilerdeki iyileşme ve tüketim eğilimdeki artıştan kaynaklandığı görülüyor.

Koronavirüs’e ilişkin yeni vaka ve kayıp sayısındaki azalmaya bağlı olarak ekonominin kademeli açılma planı ve bunun finansal piyasalara yansımaları Tüketici Güvenindeki hafif toplanmanın temel nedeni görünüyor.

Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi’nin bir önceki aya göre yüzde 3,75 artarak 76,31 değerini aldığını izliyoruz. Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise yüzde 17,69 artarak 55,52 değerini aldı. Yukarıda bahsedilenlere ilave olarak tüketim eğilimindeki artışın bir nedeninin otomobil talebindeki artış olma ihtimali bulunuyor. Normalleşme döneminde toplu taşıma yerine imkanı olanların özel araç tercih etme olasılığı bu tür bir talep artışı getirmiş olabilir.

Endeksin önümüzdeki dönem seyrinde Koranavirüs sürecinin gelişimi en önemli faktör olmaya devam edecek görünüyor.