Advertisement

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Haziran ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 27,35 artarak 76,01 değerini aldı. Mart ayı sonrası düşüş gösteren endeksin Haziran ayının ilk yarısında yükseliş gösterdiğini izliyoruz.

Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde artış olduğu görülüyor. Haziran ayının ilk haftasının bayram tatili olması nedeniyle ön endeks anketleri 28-30 Mayıs ve 10-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tarihler finansal piyasaların oldukça pozitif seyrettiği, özellikle 6,30 seviyelerini zorlayan $ / TL’nin 5,65 seviyelerine gerilediği, faizlerin ve CDS primlerinin bir miktar düştüğü, hisse senedi piyasasının kayda değer yükseliş gösterdiği bir dönem olmuştur. Bu gelişmelerin Tüketici Güvenindeki artışta önemli bir etmen olduğunu düşünüyoruz.

Buna ilaveten, Mayıs sonu Haziran başı Türkiye – ABD ilişkilerinde bir miktar yumuşama yaşanan dönem oldu. İstanbul seçim süreci görece düşük tansiyonda seyretmektedir. Bu gelişmeler ve muhtemelen bayramın yarattığı pozitif algının da tüketici güvenini olumlu etkilediği kanaatindeyiz. Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi’nin bir önceki aya göre yüzde 22,25 artışla 81,69 değerini aldığını görüyoruz. Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise yüzde 10,78 artışla 59,37 değerini alıyor.