Advertisement

Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin mevcut durum algısında yükseliş görülürken, tüketim eğiliminde ve gelecek 12 aya ilişkin beklentilerde gerileme izleniyor.

İzolasyon sürecinin bitmesi ve ekonominin normalleşme sürecine girmesi ile beraber kredi faiz oranlarının Haziran ayında çok sert düşüş göstermesi ve buna bağlı olarak ekonomik aktivitedeki toparlanmanın Temmuz ayında da devam etmesi mevcut durum algısını olumlu etkilemiş görünüyor. İç turizmdeki hareketlenme de buna katkıda bulunmuş olabilir. Buna karşın Temmuz ayında gelecek 12 aya ilişkin beklentiler ve tüketim eğiliminde gerilemeler izleniyor.

Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi’nin bir önceki aya göre yüzde 3,67 gerileyerek 91,10 değerini aldığını izliyoruz. Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi ise yüzde 2,10 gerileyerek 82,48 değerini almıştır.

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi bu yıl Mart ve Nisan aylarında sert düşüşler gösterdikten özellikle Haziran ayında oldukça sert yükseldi. Temmuz ayının ilk yarısında artış hızı düştü, ikinci yarısında düşüş devam etti. Endeksin önümüzdeki dönem seyrinde, Covid-19 ve ekonomilerde normalleşme sürecinin gelişimi ve ekonomi politikalarının oluşumu önemli faktörler olacak gibi görünüyor.